Waterschap Rijn en IJssel
Zoekterm

Stedelijk waterbeheer


Het is een maatschappelijk belang dat water in stedelijk gebied op orde is en blijft, dat inwoners het water kunnen beleven en ervan kunnen genieten, en dat we nu en in de toekomst droge voeten houden. De stedelijke wateropgaven zijn opgaven waarvoor niet één partij de sleutel in handen heeft. De waterschappen hebben hier een rol in, maar doen dit in nauwe samenspraak met gemeenten, corporaties, belangengroepen, private partijen en inwoners. Waar mogelijk koppelen we wateropgaven aan plannen en projecten van andere partijen in de stad. Samenwerken is een voorwaarde om ambities te realiseren.

In de nota 'Water Raakt' (pdf, 3.3 MB) vindt u een verdere beschrijving van het waterbeleid voor stedelijk gebied.

Beheer en onderhoud

Waterveiligheid

Klimaatadaptatie

Waterkwaliteit

Grondwater

Beleving