Waterschap Rijn en IJssel
Zoekterm

Stroomgebied Baakse Beek


Het stroomgebied van de Baakse Beek omvat ook de Veengoot, Oosterwijkse Vloed en de Grote Beek. Het bovenstroomse gebied van de Baakse Beek ten oosten van Lichtenvoorde is een hellend gebied met terrasrandbeken, gelegen in kleinschalig agrarisch gebied. Het water stroomt snel af naar het vlakke gebied tussen Lichtenvoorde en Ruurlo met de moeraslandbeken. Dit is een intensief agrarisch gebied met verspreide bebouwing en temporaire beken. Verder stroomafwaarts in de regio Vorden bevindt zich een groot aantal landgoederen en een gebied waar cultuurhistorie, natuur en landbouw samen gaan, tot aan de uitmonding in de IJssel. De Grote Beek stroomt hoofdzakelijk door agrarisch gebied en mondt bij Bronckhorst uit in de IJssel.

Kaart Stroomgebied Baaksebeek