Waterschap Rijn en IJssel
Zoekterm

Stroomgebied Berkel


De Berkel ontspringt bij Billerbeck in Duitsland en stroomt bij Zutphen in de IJssel. Tussen Boculo en Lochem takt de Groenlose Slinge aan op de Berkel. De Groenlose Slinge wordt onder andere gevoed door de Beurzerbeek, Ratumsebeek en Willinkbeek die in Duitsland ontspringen. Ten noorden van het Twentekanaal liggen nog de stroomgebieden van de Dommerbeek en Eefsebeek welke ook toebehoren aan het stroomgebied van de Berkel. Het grootste deel van het stroomgebied is agrarisch in gebruik, met name als weidegrond. In Duitsland is de Berkel deels nog in zeer natuurlijke toestand, maar stroomt deze ook door een grootschalig landbouwgebied. Het Berkeldal is zeer reliëfrijk. Langs de oever vindt men diverse kastelen en landgoederen en stadjes zoals Eibergen, Borculo en Lochem. Langs en op de Berkel vind je veel recreatie. De aanwezigheid van diverse cultuurhistorische pareltjes dragen hier zeker aan bij.

Kaart Stroomgebied Berkel