Waterschap Rijn en IJssel
Zoekterm

Stroomgebied Liemers-Veluwe


De Veluwezoom kenmerkt zich door het stedelijk gebied van Arnhem, Velp, Rheden en Dieren en omvat de voet van de droge Veluwezoom en de uiterwaarden van de Gelderse IJssel. Kenmerkend voor het watersysteem zijn de sprengen die via een aantal beken afwateren op het stedelijk gebied van Arnhem-Velp. Deze beken hebben grote natuur-, cultuurhistorische en recreatieve waarden.

De Liemers is een gebied met een aaneen gesloten stedenband. Hier gaat het nodige veranderen vanwege het doortrekken van de Rijksweg A15 en de verbreding van de Rijksweg A12.

Het gebied van de Oude Rijn (Rijnstrangen) is een gevarieerd landschap van oeverwallen, stroomruggen, oude beddingen en kommen. Het is een verwevingsgebied van landbouw met waardevolle natuurgebieden en kleine dorpen. Vanuit Duitsland wordt water via het stroomgebied van het Grenskanaal-Netterdenscher Kanal naar de Oude Rijn afgevoerd.

Kaart Stroomgebied LiemersVeluwe