Waterschap Rijn en IJssel
Zoekterm

Stroomgebied Schipbeek


Stroomgebied Schipbeek

De Schipbeek stroomt als Ahauser Aa vanuit Duitsland naar Deventer, om daar in de IJssel uit te monden. De bovenloop is sterk hellend en ligt diep in het beekdal en wordt de Buurserbeek genoemd. Het is een kleinschalig en gevarieerd landschap. Hier vindt men diverse landgoederen, natuurgebieden zoals het Haaksbergerveen en Buurserzand, en cultuurhistorische objecten zoals de Haaksbergse watermolen en de vloeiweiden bij Lankheet. Vanaf Diepenheim verandert de naam van de rivier in Schipbeek en wordt het landschap vlakker. Landbouw neemt dan de overhand in het landgebruik. Vanaf de grens tot de IJssel ligt de beek over grote lengtes in kades.

Kaart Stroomgebied Schipbeek

Aanpak voor de planperiode

Agenda voor samenwerking