Waterschap Rijn en IJssel
Zoekterm

Vaarwegbeheer


Inleiding

Rivieren, kanalen, beken en plassen worden door recreanten en door de beroepsscheepvaart als vaarweg gebruikt. Beide sectoren leveren (economische) meerwaarde voor ons gebied en hebben belang bij goed beheerde waterwegen. Het waterschap wil graag de mogelijkheid bieden om ook varend te genieten van water en de omgeving, en de juiste voorwaarden scheppen voor de beroepsvaart.

[Trefwoorden]

Toelichting

Vaarwegbeheer en nautisch beheer

Vaarwegbeheer is de verantwoordelijkheid van de provincies en kan voor een specifieke watergang worden neergelegd bij het waterschap. Vaarwegbeheer is de formele zorg voor het instandhouden van vaarwegen voor de (beroeps)scheepvaart. Dit betekent onder andere dat de vaargeulen op diepte gehouden moeten worden. Hierdoor kan de scheepvaart de vaarweg goed blijven gebruiken.

Het nautisch beheer is de zorg voor een veilige, vlotte en doelmatige afwikkeling van alle scheepvaartverkeer - zowel de beroepsvaart als de recreatievaart. De nautisch beheerder regelt o.a. het verkeer op het water. Ook het nautisch beheer kan voor een specifieke watergang bij het waterschap zijn neergelegd. Waterschap Rijn en IJssel is voor de Oude IJssel zowel de vaarwegbeheerder als de nautisch beheerder.

De uitvoering van het vaarwegbeheer stemmen we af op andere belangen en doelen voor de betreffende watergang, zoals de ecologische doelstellingen en de belangen van de sportvisserij. Afstemming is ook nodig voor het eigen reguliere waterbeheer - waaronder het baggeren - of voor de uitvoering van herinrichtingsprojecten aan de betreffende watergang.

Aanpak

Maatregelen in extreme situaties

Maatregelen in extreme situaties

Scheepvaart Oude IJssel

Scheepvaart Oude IJssel

Recreatievaart

Recreatievaart