Waterschap Rijn en IJssel
Zoekterm

Maatregelen 2016-2021


Alle maatregelen uit het ontwerp waterbeheerplan zijn in een tabel (pdf, 585 kB) per taakveld bij elkaar gezet. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar maatregelen op het gebied van 'uitvoering en beheer' en maatregelen op het gebied van 'verkennen en ontwikkelen'. De uitvoeringsopgave die hieruit volgt, is, ter illustratie, op een kaart (pdf, 1.5 MB) weergegeven.