Klacht indienen

Onze medewerkers proberen hun werk goed te doen. Vindt u dat u niet correct wordt behandeld door een medewerker of bestuurder van het waterschap dan heeft u de mogelijkheid formeel een klacht in te dienen bij het waterschap.

U mag onze medewerkers en bestuurders erop aanspreken als u vindt dat u niet correct wordt behandeld. Als u er niet uit komt met de betrokken bestuurder, medewerker of diens leidinggevende, heeft u de mogelijkheid formeel een klacht in te dienen bij het waterschap. Klik op de button voor het indienen van een klacht en voor meer informatie.