Afvalwater uit mestverwerker lozen

Je verwerkt mest of gaat dit doen. Je wil het afvalwater dat hierbij ontstaat lozen in de bodem, in een beek of sloot of op de riolering. Lees op deze pagina of dit mag en wat je moet doen.

Maak een afspraak

Of je afvalwater uit de mestverwerking mag lozen en onder welke voorwaarden hangt van veel dingen af. We vertellen je dit graag in een gesprek. Wil je lozen in de bodem of op de riolering? Dan moet je ook contact opnemen met de afdeling vergunningen van de provincie en/of jouw gemeente.

Voorbereiden op het gesprek

Heb je een afspraak gemaakt? Bereid je dan goed voor op het gesprek. Wij willen graag weten:

  • Welke mesterverwerker je neer wil zetten.
  • Hoe groot de mestverwerker is.
  • Hoeveel afvalwater je wil gaan lozen (maximale hoeveelheid in m3 per uur en per dag).
  • Wat er in het afvalwater zit. Denk aan de hoeveelheid ammonium, fosfaat, zware metalen.
  • Wat de te temperatuur van het afvalwater is.
  • Heb je analyse resultaten van een zelfde soort mesterverwerker, neem die dan mee.
  • Waar je wil¬†lozen.