Privacy

Soms vragen we je om persoonlijke gegevens bij het invullen van een webformulier, bij het solliciteren op een baan, bij het aanmelden voor een digitale nieuwsbrief of bij het doen van een melding of aanvraag in ons zaaksysteem. Denk bijvoorbeeld aan je naam, e-mail of je woonadres. Met deze gegevens gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om. Op deze pagina lees je hoe we omgaan met persoonsgegevens, cookies en data.

Privacyverklaring Waterschap Rijn en IJssel

Hoe wij precies omgaan met jouw gegevens staat beschreven in onze privacyverklaring. Je kunt deze verklaring ieder moment inzien.

Hoe gaat Waterschap Rijn en IJssel om met uw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis hiervoor is: toestemming, uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, algemeen belang of rechtvaardig belang.

Persoonsgegevens die Waterschap Rijn en IJssel verwerkt

Waterschap Rijn en IJssel verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de wettelijke waterschapstaken. Dit zijn voornamelijk naam en adresgegevens. Daarnaast verwerkt Waterschap Rijn en IJssel ook andere persoonsgegevens. Hierbij kun je denken aan telefoonnummers, email adressen, Burgerservicenummer (BSN) en IBAN nummers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Waterschap Rijn en IJssel verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige opslag

Wij verwerken jouw Burgerservicenummer alleen als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Waterschap Rijn en IJssel zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens bij sollicitatie (werving en selectie)

Met persoonsgegevens die we verzamelen voor werving- en selectiedoeleinden gaan we zorgvuldig mee om. Deze worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Je gegevens worden opgenomen in onze werving en selectie-applicatie. Met de leverancier van deze applicatie is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens van kandidaten die niet geselecteerd zijn worden na afwijzing uit ons werving en selectie-applicatie verwijderd. Wanneer wij je gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor je expliciete toestemming.

Delen met derden

Waterschap Rijn en IJssel verstrekt jouw gegevens alleen aan derden als hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die jouw gegevens namens Waterschap Rijn en IJssel verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. Waterschap Rijn en IJssel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, webstatistieken en sociale media

Wij verzamelen met het programma Piwik Pro gegevens over bezoekers aan onze website op basis van cookies. De functionele geplaatste cookies op deze website worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en daarnaast verzamelen we met deze cookies (anonieme) gegevens over jouw websitebezoek. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en om rapporten over de activiteit op deze website op te stellen. Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen: IP-adres, besturingssysteem, browser-ID, browse-activiteit en andere bezoekgegevens van een bezoeker. Piwik berekent meetgegevens zoals bounce rate, paginabezoeken, sessies en dergelijke om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Wij kunnen ook bezoekersprofielen maken op basis van browsegeschiedenis om gedrag van bezoekers te analyseren, gepersonaliseerde content weer te geven en evt. onlinecampagnes te voeren. Piwik Pro wordt gehost op Microsoft Azure in Europa (Duitsland) en de gegevens worden maximaal 14 maanden bewaard. Het doel van de gegevensverwerking: analyse en conversietracking op basis van toestemming. Grondslag: Art. 6 (1)(a) AVG. Piwik PRO stuurt gegevens niet door naar andere subverwerkers of derden en gebruikt ze niet voor eigen doeleinden.
 

Wij vragen vooraf ook toestemming voor het plaatsen van social media cookies, bijv. voor het delen van gegevens met social media platformen als Facebook. Voor het tonen van video's maken we gebruik van Youtube. YouTube plaatst tracking cookies op de computer van een websitebezoeker, op het moment dat je een webpagina met een YouTube video bezoekt.  Wij vragen je ook bij de start van je bezoek aan onze website toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Beveiliging

Waterschap Rijn en IJssel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Ondanks dat we continue werken aan het in stand houden en verbeteren van deze veiligheid kan het toch voorkomen dat er in onze systemen kwetsbaarheden voorkomen. Mocht je zo’n kwetsbaarheid in onze systemen hebben ontdekt dan horen wij dat natuurlijk graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen om onze systemen weer veilig te maken. Zo kunnen wij in gezamenlijkheid tussen melder en organisatie ICT-kwetsbaarheden oplossen. Iedereen kan een responsible disclosure-melding doen en wij waarderen deze meldingen zeer.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je dit wenst dien je hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij Waterschap Rijn en IJssel. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die jij wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jouw zijn. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Bij het waterschap is een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangewezen.  De FG controleert of het waterschap zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en het beschermen van persoonsgegevens. De FG doet dat onafhankelijk. Het waterschap kan haar geen instructies geven over hoe zij haar werk moet uitvoeren. Bij de FG kunt je een klacht indienen als je denkt dat het waterschap niet op de juiste manier omgaat met jouw persoonsgegevens. Dit kan via het contactformulier op deze website.

Vragen & contact over privacy

Stel gerust je vragen over privacy, persoonsgegevens en over deze privacyverklaring aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) . Ook voor informatie over het privacybeleid van Waterschap Rijn en IJssel kun je contact opnemen.