Privacy

Soms vragen we je om persoonlijke gegevens. Dat doen we bijvoorbeeld als je een webformulier invult, als je solliciteert op een baan, of als je je aanmeldt voor een digitale nieuwsbrief. Denk bijvoorbeeld aan je naam, e-mail of je woonadres. Met deze gegevens gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om. Op deze pagina lees je hoe we omgaan met de privacy, persoonsgegevens, cookies en data.

Privacyverklaring Waterschap Rijn en IJssel

Hoe wij precies omgaan met jouw gegevens staat beschreven in onze privacyverklaring. Je kunt deze verklaring ieder moment inzien op onze website.

Hoe gaat Waterschap Rijn en IJssel om met uw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis hiervoor is: toestemming, uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, algemeen belang of rechtvaardig belang.

Persoonsgegevens die Waterschap Rijn en IJssel verwerkt

Waterschap Rijn en IJssel verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de wettelijke waterschapstaken. Dit zijn voornamelijk naam en adresgegevens. Daarnaast verwerkt Waterschap Rijn en IJssel ook andere persoonsgegevens. Hierbij kun je denken aan telefoonnummers, email adressen, Burgerservicenummer (BSN) en IBAN nummers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Waterschap Rijn en IJssel verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige opslag

Wij verwerken jouw Burgerservicenummer alleen als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Waterschap Rijn en IJssel zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens bij sollicitatie (werving en selectie)

Met persoonsgegevens die we verzamelen voor werving- en selectiedoeleinden gaan we zorgvuldig om. Deze worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Je gegevens worden opgenomen in onze werving- en selectie-applicatie. Met de leverancier van deze applicatie is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens van kandidaten die niet geselecteerd zijn worden na afwijzing uit ons werving- en selectie-applicatie verwijderd. Wanneer wij je gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor je expliciete toestemming.

Delen met derden

Waterschap Rijn en IJssel verstrekt jouw gegevens alleen aan derden als hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die jouw gegevens namens Waterschap Rijn en IJssel verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. Waterschap Rijn en IJssel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, webstatistieken en sociale media

Bij het bezoek aan deze website worden de volgende analytische cookies geplaatst om de website te verbeteren en het gebruik te meten: _pk_id.* en _pk_ses.*. Met deze analytische cookies verzamelen we de volgende gegevens om inzicht te krijgen in het websitegebruik:

  • IP adres waarbij de laatste 6 cijfers (2 octetten - cijfergroepen) zijn geanonimiseerd
  • Internet browser, schermresolutie en besturingssysteem
  • Sessieduur, bounce rate en paginabezoeken

Het doel van de gegevensverwerking: analyse en conversietracking op basis van toestemming. Grondslag: Art. 6 (1)(a) AVG.

 

Wij maken hiervoor gebruik van het programma PiwikPro. De hiermee verzamelde gegevens worden maximaal 14 maanden opgeslagen binnen de Europese Economische ruimte (EER). Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon.

Delen van gegevens met social media platformen

Wij vragen vooraf ook toestemming voor het plaatsen van social media cookies, bijv. voor het delen van gegevens met social media platformen als Facebook. Voor het tonen van video's maken we gebruik van Youtube. YouTube plaatst tracking cookies op de computer van een websitebezoeker op het moment dat je een webpagina met een YouTube video bezoekt. Wij vragen je ook bij de start van je bezoek aan onze website toestemming voor het plaatsen van deze marketingcookies.

Deelname aan websiteonderzoek

We willen graag weten wat jij vindt van onze website en hoe we deze kunnen verbeteren. Daarom vragen we toestemming om contact met je op te nemen voor een kort onderzoek of enquête over onze website. Wij stellen deze vragen specifiek aan bezoekers die vragen hebben gesteld, meldingen hebben gedaan, vergunningen hebben aangevraagd of zelfs sollicitaties hebben ingediend via onze website. We benaderen deze bezoekers alleen als je hebt aangegeven dat je hiermee akkoord gaat. Jouw feedback is waardevol en helpt ons onze website te evalueren en te verbeteren. We gebruiken jouw antwoorden alleen voor dit doel.

Beveiliging & kwetsbaarheden

Waterschap Rijn en IJssel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Ondanks dat we continu werken aan het in stand houden en verbeteren van deze veiligheid kan het toch voorkomen dat er in onze systemen kwetsbaarheden voorkomen. Mocht je zo’n kwetsbaarheid in onze systemen hebben ontdekt dan horen wij dat natuurlijk graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen om onze systemen weer veilig te maken. Zo kunnen wij in gezamenlijkheid tussen melder en organisatie ICT-kwetsbaarheden oplossen. Iedereen kan een responsible disclosure-melding doen en wij waarderen deze meldingen zeer.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je dit wenst, dien je hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij Waterschap Rijn en IJssel. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die jij wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jouw zijn. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Bij het waterschap is een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangewezen.  De FG controleert of het waterschap zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en het beschermen van persoonsgegevens. De FG doet dat onafhankelijk. Het waterschap kan haar geen instructies geven over hoe zij haar werk moet uitvoeren.

Vragen & contact over privacy

Stel gerust je vragen over privacy, persoonsgegevens, cookies en over deze privacyverklaring aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Bij de FG kun je ook klacht indienen als je denkt dat het waterschap niet op de juiste manier omgaat met jouw persoonsgegevens. Ook voor informatie over het privacybeleid van Waterschap Rijn en IJssel kun je contact opnemen. Dit kan via het contactformulier op deze website.

Cookie voorkeur wijzigen

Heb je cookies geweigerd en wil je ze toch accepteren? Of wil je toch cookies blokkeren? Klik op de knop hieronder om je cookie voorkeur te wijzigen.