De droogte op dit moment

Het regende flink de afgelopen weken. De maand maart was natter dan normaal. Ook in april regende het regelmatig. We zijn hier blij mee. We beginnen het voorjaar van 2023 met een mooie voorraad (grond)water.

Genoeg regen

Aan het begin van maart was het nog droger dan normaal. Er viel in maart 95 millimeter regen. Dat is veel meer dan normaal.  Ook in april regende het regelmatig. Het neerslagtekort is nu ongeveer 11 mm. Dat is veel minder dan normaal voor de tijd van het jaar. Voor de volgende twee weken verwachten we ook nog regen.

In de nacht van 10 op 11 mei viel op sommige plekken veel regen. Hier een fietser onder de Europaweg in Doetinchem.

Vooraadje grondwater hard nodig

Het grondwater staat hoog. Op sommige plekken zelfs veel hoger dan normaal. Dat is fijn, want zo hebben we een voorraadje water. Die hebben we hard nodig als het straks een paar weken achter elkaar niet regent. We houden nog steeds zoveel mogelijk water vast. We krijgen af en toe meldingen van wateroverlast. Toch proberen we zo weinig mogelijk water weg te laten stromen.  

Waterstanden op peil

De waterstanden in de rivieren, beken en sloten zijn op peil. De beken voeren een normale hoveelheid water af. Op sommige plekken zijn de waterstanden hoger dan normaal. Dat komt doordat onze stuwen zo hoog mogelijk staan. Zo houden we het water zo lang mogellijk in ons gebied.  

Groeiseizoen

Op 1 april begon het groeiseizoen. Bomen, planten en gewassen lopen uit. Daardoor gaan ze meer water gebruiken. Het KNMI houdt in het groeiseizoen het neerslagtekort bij. Daar kan je aan zien hoe droog het is. Het neerslagtekort begint elk jaar op 0. Het zegt dus niks over de voorraad grondwater in de bodem. 

Anders dan in 2022

In 2022 was de situatie heel anders. Toen was het op 1 april droger dan normaal. De zomer van 2022 was ook droog. We kunnen natuurlijk niet voorspellen hoe het dit jaar gaat.

We blijven water vasthouden

We houden het water zo goed mogelijk water vast. Dat doen we het hele jaar. Zeker bij de hogere zandgronden van ons gebied. Wij laten zoveel mogelijk water de grond in trekken. Dit doen we in onze rivieren, beken en sloten en op onze gronden. We nemen samen met anderen (droogte)maatregelen. Bijvoorbeeld met boeren, overheden, (water)bedrijven, inwoners, landgoedeigenaren, bos-, natuur- en andere organisaties.

Droogte in cijfers 14 mei 2023

50 mm

Neerslag gevallen in de afgelopen maand. Dat is meer dan normaal.

11 mm

Neerslagtekort. Dat is lager dan normaal.

100 %

van onze beken stroomt.

Maatregelen helpen, maar voorkomen droogte niet

We hebben de afgelopen jaren maatregelen genomen tegen droogte. We laten zoveel mogelijk water de grond in trekken. Dat doen we heel lokaal maar ook in wat grotere gebieden. Alle maatregelen samen helpen, maar kunnen droogte nooit helemaal voorkomen. Er is veel meer nodig om het gebied klaar te maken voor het klimaat van de toekomst. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen met inwoners, grondeigenaren, bedrijven en andere overheden. Bekijk wat wij doen tegen droogte.

Droogte in cijfers en grafieken

Ben je op zoek naar actuele cijfers, kaarten en grafieken? Kijk dan op het dashboard weer en water voor de laatste informatie.

Naar het dashboard

Wat kan je zelf doen?

Je kunt zelf zorgen dat je in jouw omgeving minder last hebt van droogte. Wees zuinig met water. En vervang de tegels in je tuin door planten. Dat is nog koeler ook! Wil je nog meer tips? Kijk dan op www.weetvanwater.nl

Bekijk meer tips
Kruiwagen met tuinplanten en logo weet van water

Veel gestelde vragen over droogte

  • Met droogte bedoelen we dat het een lange tijd niet regent. Het is normaal dat het in de zomer droger is dan in de winter. Ons waterschap is extra alert als beken niet meer stromen. Of als er problemen zijn met de waterkwaliteit.

  • Het neerslagtekort is een maat voor de droogte. Dit is het verschil tussen de hoeveelheid regen en verdamping door planten en gewassen. In de zomer hebben we meestal een neerslagtekort. In de winter  een neerslagoverschot.