Over ons bestuur

Het waterschap is een overheidsorganisatie, net als de provincies en gemeenten. Het waterschap heeft een bestuur. Dit bestuur is verdeeld in een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Onder het bestuur werkt de organisatie. Lees op deze pagina alles over ons bestuur

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van ons waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbenden, zoals inwoners, agrariërs en beheerders van natuurterreinen.

Over ons algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur van ons waterschap bestaat uit de dijkgraaf en 4 heemraden. Het dagelijks bestuur heet ook wel het college van dijkgraaf en heemraden. 

Over ons dagelijks bestuur
Dagelijks bestuur. Van links naar rechts Hein Pieper, Floor Wissing, Cor Roos, , Antoinet Looman, Peter Schrijver, Dennis Wolsink

Ons dagelijks bestuur

Jeugdbestuur

Jongeren weten te weinig over water. Het jeugdwaterschap wil hier verandering in brengen. De jeugdbestuurder van ons waterschap is Hannah de Boer. Maak kennis met jeugdbestuurder en jeugddijkgraaf Hannah. 

Maak kennis met Hannah
Hannah op een steen voor het kantoor

Jeugdbestuurder Hannah de Boer.

Commissies

Het waterschap heeft de commissies Financiën en Bestuurlijke Zaken, Waterveiligheid en Watersysteem, en Waterketen. Deze commissies vergaderen gemiddeld eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar. Lees meer over onze commissies.

Rekenkamer

De Rekenkamer ondersteunt het algemeen bestuur. Deze Rekenkamer onderzoekt het beleid van het waterschap. De leden van de Rekenkamer zijn onafhankelijk. Ze bepalen zelf welke onderwerpen ze onderzoeken, en hoe ze dat doen. Ze houden het bestuur van het waterschap scherp. Lees meer over de Rekenkamer.

Vragen

Heb je vragen over of aan ons bestuur, jeugdbestuur of onze commissies? Neem dan contact op met ons bestuurssecretariaat. 

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail
portretfoto Anneke Slofstra