Onze commissies

Het waterschap heeft de commissies Financiën en Bestuurlijke Zaken, Waterketen en Waterveiligheid en Watersysteem. Daarnaast is er een commissie Rekenkamer. Lees op deze pagina alles over onze commissies en bekijk de vergaderdata en vergaderstukken.

De commissies zijn samengesteld uit leden van het algemeen bestuur en fractievolgers. De vergaderstukken worden voorafgaand aan de vergaderingen gepubliceerd. Tijdens de vergaderingen worden audioverslagen gemaakt. Je kunt gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen op de agenda. Meldt dit dan voor de vergadering.

 

Vergaderingen commissies 

De commissies vergaderen gemiddeld eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk. Bekijk de vergaderdata, de vergaderstukken en de verslagen.

Bekijk commissievergaderingen

Commissievergadering

Commissie Rekenkamer

Waterschap Rijn en IJssel kent sinds begin 2007 een commissie Rekenkamer. Samengevat is het de taak van de commissie Rekenkamer om onderzoek te (laten) doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het waterschap gevoerde beleid. De commissie rapporteert rechtstreeks aan het algemeen bestuur.

De commissie Rekenkamer bestaat uit externe voorzitter mr. Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum, uit externe secretaris Jan Bekke en uit algemeen bestuurslid Theo van Vliet. Per onderzoeksopdracht kan een variabel aantal leden uit het algemeen bestuur worden toegevoegd.

Vragen

Heb je vragen over commissies of commissievergaderingen? Neem dan contact op met ons bestuurssecretariaat. 

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail