Onze commissies

Het waterschap heeft de commissies Financiën en Bestuurlijke Zaken, Waterketen en Waterveiligheid en Watersysteem. Daarnaast is er een commissie Rekenkamer. Lees op deze pagina alles over onze commissies en bekijk de vergaderdata en vergaderstukken.

Commissies en spreekrecht

De commissies bestaan uit leden van het algemeen bestuur en fractievolgers. De commissies adviseren het dagelijks bestuur over de voorstellen die zij aan het algemeen bestuur voorlegt. Wij publiceren de vergaderstukken voor de vergaderingen. Tijdens de vergaderingen maken wij audioverslagen. Je kunt gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen op de agenda. Meldt dit dan voor de vergadering.

 

Vergaderdata en stukken

De commissies vergaderen gemiddeld eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk. Bekijk de vergaderdata, de vergaderstukken en de verslagen.

Bekijk de data en de stukken

Commissievergadering

Vergaderingen commissies volgen

Volg de vergaderingen van de commissies. Je mag bij de vergadering zijn in de zaal. Of luister online mee. Je kan de vergaderingen ook achteraf terugluisteren.  

Volg de vergaderingen
Overleg tussen medewerkers bij Waterschap Rijn en IJssel

Commissie Rekenkamer

Waterschap Rijn en IJssel heeft sinds begin 2007 een commissie Rekenkamer. De commissie Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het waterschap gevoerde beleid. De commissie rapporteert rechtstreeks aan het algemeen bestuur. In de commissie Rekenkamer zitten:

  • Externe voorzitter, mr. Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum, 
  • Externe secretaris, Jan Bekke
  • Algemeen bestuurslid, Theo van Vliet.

Afhankelijk van het onderwerp komen hier leden van het algemeen bestuur bij.

Vragen

Heb je vragen over commissies of commissievergaderingen? Neem dan contact op met ons bestuurssecretariaat. 

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail