Aanpassen aan een veranderend klimaat

We merken allemaal de gevolgen van klimaatverandering. We hebben vaker te maken met extreem weer. Het regent meer en harder. Ook zijn er langere periodes van droogte en hitte. Het risico op overstromingen neemt toe. Wij werken hard om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven en instellingen. Ook jij kunt een steentje bijdragen.

Aanpassen aan het klimaat

We moeten ons aanpassen  aan het veranderende klimaat. Alleen dan kunnen we zorgen we dat je nu en in de toekomt veilig kunt blijven wonen en werken in ons gebied. We nemen bijvoorbeeld maatregelen zodat we water kunnen vasthouden in droge perioden en water kunnen afvoeren in natte perioden. Op sommige plekken versterken we onze dijken.

Klimaatatlas

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. In de klimaatatlas kun je zien welke effecten we in 2050 in jouw buurt verwachten als we niets zouden doen. Bekijk de klimaatatlas op de website www.weetvanwater.nl.

Energieneutraal

Het gebruik van fossiele energie als olie en gas zorgt voor klimaatverandering. Daarom willen wij in 2025 energieneutraal zijn. Alle energie die wij dan verbruiken komt van de zon, de wind of biogas. Ook zetten we in op energiebesparing. Bekijk ook onze pagina over duurzaam werken.

Ga zelf aan de slag!

In je eigen huis, tuin, bedrijf en buurt kun je ook helpen om wateroverlast, droogte en hitte te voorkomen. Bekijk de website van Weet van Water voor tips wat je zelf kunt doen.

Tips voor in je tuin
regenton met emmer in een groene tuin