Schoner en natuurlijker Buurserbeek

We maken de Buurserbeek bij Haaksbergen natuurlijker en klaar voor het klimaat van de toekomst. Tussen Schans en de Oostendorper Watermolen mag de beek op een aantal plekken weer kronkelen. De beek krijgt meer ruimte en de oevers maken we natuurlijker.

Wat doen we?

De beek gaat op een aantal plekken weer kronkelen. De beek krijgt meer ruimte en de oevers maken we natuurlijker. We maken langs de beek plekken waar we water tijdelijk parkeren in perioden met veel regen. En er komen rustplaatsen voor waterdieren. Omdat het water en de natuur meer ruimte krijgen, plaatsen we voor wandelaars extra bruggen. Zo blijft er steeds aan één kant van de beek een wandelverbinding.

Waarom doen we dit?

De beek is vroeger zo gemaakt dat het water zo snel mogelijk weg kon. Door de verandering van ons klimaat krijgen we meer te maken met hoosbuien, maar ook met droogte. De beek moet dus veel flexibeler worden. Ook willen we dat het water schoner wordt met meer ruimte voor natuur. De Buurserbeek is een toeristische trekpleister waar je volop kan wandelen en fietsen. Het hele gebied wordt straks mooier en aantrekkelijker.

Buurserbeek fase 1

Een overzicht van de maatregelen uit fase 1 van de uitvoering.

Onze aanpak

We vinden het belangrijk om samen met de grondeigenaren, boeren en pachters een plan te maken. We hebben de wensen en ideeën in het gebied in kaart gebracht. We voerden veel gesprekken met betrokkenen. En we zijn tot overeenstemming gekomen over de maatregelen die we gaan uitvoeren. Ook over het beheer als we klaar zijn. We zijn trots op het ontwerp dat er nu ligt. Dit is dankzij, en samen met de aanliggende grondeigenaren tot stand gekomen.

De planning

Het ontwerp is klaar en de plannen hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen bezwaren ingediend. Er is een aannemer geselecteerd. De uitvoering vindt plaats in verschillende fasen. De exacte planning van de werkzaamheden is nog afhankelijk van subsidies en stikstofregels. We starten in 2024 met de eerste fase, het traject Oostendorper Watermolen - Morsinkhofbrug. De uitvoering van de werkzaamheden op het traject Morsinkhofbrug – Schansweg staat voor 2025 en 2026 gepland. We houden de mensen uit de buurt op de hoogte over de uitvoering van de werkzaamheden.

Planning

Najaar 2023

Vastleggen afspraken en afronden vergunningprocedures

Najaar 2023

Kiezen aannemer (aanbesteding)

Begin 2024 - eind 2026

Uitvoering werkzaamheden

Of

Heb je een vraag, een opmerking of een goed idee? Bel of mail Ynte Bekema

Bellen06  291 590 63 06  291 590 63 Stuur e-mail
portretfoto Ynte Bekema