Schoner en natuurlijker Buurserbeek

We maken de Buurserbeek bij Haaksbergen natuurlijker en klaar voor het klimaat van de toekomst. Tussen Schans en de Oostendorper Watermolen mag de beek gaat op een aantal plekken weer kronkelen. De beek krijgt meer ruimte en de oevers maken we natuurlijker.

Wat doen we?

De beek gaat op een aantal plekken weer kronkelen. De beek krijgt meer ruimte en de oevers maken we natuurlijker. We maken langs de beek plekken waar we water tijdelijk kunnen parkeren in perioden met veel regen. En er komen rustplaatsen voor waterdieren. In de luchtfoto's hieronder staat wat waar komt.

Waarom doen we dit?

De beek is vroeger zo gemaakt dat het water zo snel mogelijk weg kon. Door de verandering van ons klimaat krijgen meer te maken met hoosbuien, maar ook met droogte. De beek moet dus veel flexibeler worden.  Ook willen we dat het water schoner wordt met meer ruimte voor natuur. De Buurserbeek is een toeristische trekpleister waar volop gewandeld en gefietst wordt. Het hele gebied wordt straks mooier en aantrekkelijker.

Onze aanpak

We vinden het belangrijk om samen met de grondeigenaren, boeren en pachters een plan te maken. We hebben de wensen en ideeën in het gebied in kaart gebracht. We voerden veel gesprekken met betrokkenen. We zijn trots op het ontwerp dat er nu ligt. In het najaar presenteren we het ontwerp tijdens een informatieavond. Dat betekent dat ook jij kunt zien wat we allemaal gaan doen.

De planning

Het ontwerp is klaar. Het plan ligt in het najaar van 2022 officieel ter inzage. Dan organiseren we een informatiebijeenkomst. In de eerste helft van 2023 besteden we het project aan en kiezen we een aannemer. In de zomer van 2023 organiseren we een informatiebijeenkomst over de uitvoering van de werkzaamheden. We hopen dat de aannemer net in de zomer van 2023 kan beginnen met de aanleg. De werkzaamheden duren tot eind 2024.

Planning

Winter 2022/2023

Uitwerken plannen / vastleggen afspraken / vergunningprocedures

Lente 2023

Lente 2023: kiezen aannemer (aanbesteding)

Zomer 2023 - eind 2024

Uitvoering werkzaamheden

Of

Heb je een vraag, een opmerking of een goed idee? Bel of mail Ynte Bekema

Bellen06  291 590 63 06  291 590 63 Stuur e-mail