Wat doen wij aan wateroverlast?

Het klimaat verandert. Daarom hebben we steeds vaker te maken met wateroverlast. Dijken en kaden beschermen ons tegen hoog water. Overtollig water houden we vast in beken en in sloten. Zo kan het water rustig in de grond zakken. Bij zeer hoog water laten we het water snel wegstromen.

Water vasthouden

Vroeger lieten we het water zo snel mogelijk wegstromen naar de grote rivieren. Afvoeren noemen we dat.  Maar water afvoeren via rechte, brede en diepe sloten is niet altijd goed. Het kan leiden tot wateroverlast verderop met de stroom mee. Ook is het niet goed voor de natuur. Rechte beken en sloten zijn eentonig. Daar leven minder verschillende planten en dieren. We houden het water nu zoveel mogelijk in ons gebied. Dat doen we met schotten en stuwen. Water vasthouden is ook beter tegen droogte. Kijk op de pagina over droogte voor meer uitleg.

Water tijdelijk parkeren

We kunnen het teveel aan water in natte perioden parkeren. Dat noemen we ‘bergen’. We hebben hier een aantal plekken voor gemaakt. We sturen overtollig water hierheen. Het zakt hier rustig in de grond. Soms laten we het leegstromen als de grootste piek geweest is. Je vindt deze plekken bij Bredevoort, Haaksbergen en Engbergen.

Waterberging bij Engbergen.

Water afvoeren

We willen natuurlijk niet dat onze sloten en beken overstromen. Bij heel hoog water voeren laten we het water dus zo snel mogelijk wegstromen. Afvoeren noemen we dat. Met stuwen en gemalen kunnen we precies regelen hoeveel water we afvoeren. Om water goed af te voeren, moet de doorstroming in beken en sloten goed zijn. Daarom zorgen we dat beken en sloten niet dichtslibben of dichtgroeien met planten. We maaien onze sloten dus ook. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met bijzondere planten en de dieren die er leven. 

Een beek met kolkend water

Een hoge waterafvoer in de Berkel.

Dijken en kades

Onze dorpen, steden, landbouwgebieden en industrieterreinen beschermen we tegen hoog water. Langs de grote rivieren doen we dit met dijken. Langs onze beken en sloten liggen kaden. Die zijn meestal wat lager. Soms vallen ze bijna niet op. Ze beschermen wel tegen wateroverlast.

Naar beschermen tegen water

Jij kan helpen

Wij proberen wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Maar jij kan zelf ook heel veel doen in jouw eigen omgeving. Lees er alles over.