Beschermen tegen water uit grote rivieren

Met dijken beschermen we ons tegen water van de zee en de rivier. Zonder dijken staat een groot deel van ons land onder water. Dijken zijn daarom heel belangrijk. Elke dag controleren en onderhouden wij onze dijken, sluizen en gemalen.

Hoe houden wij onze dijken veilig?

We houden onze dijken het hele jaar door goed in de gaten. We lopen of rijden over de dijk om deze te controleren. We gebruiken ook drones. We controleren de grasmat op en langs de dijk. Om de grasmat goed te houden maaien we regelmatig. We controleren ook of er gaten zijn gegraven door bijvoorbeeld muskusratten of honden. Als er schade is repareren we die. Voor dijken gelden strenge regels. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar bouwen op de dijk. Eens in de twaalf jaar is er een grote controle van de dijken. Als daaruit blijk dat de de dijk niet sterk of hoog genoeg is versterken we hem. Op de website van de Unie van Waterschappen lees je hoe wij onze dijken beoordelen. Hier lees je ook hoe wij de dijk weer aan de normen laten voldoen. 

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Dat merkt iedereen. Het regent harder en het regent meer. Het water in de rivier stijgt soms heel hard. Daardoor neemt het risico op overstromingen toe. Om te zorgen dat Nederland veilig en droog blijft, nemen we extra maatregelen. We zorgen dat de dijken ons – ook in de toekomst ­– beschermen tegen water.

Dijkversterking

Om te zorgen dat ons land ook in de toekomst veilig is, is er veel werk aan de winkel. De komende jaren wordt één derde van alle dijken versterkt. Dat is de grootste dijkversterking sinds de Deltawerken (1958-1997). In ons waterschap gaan we de helft van onze 140 kilometer dijken versterken. Lees meer over onze dijkversterkingsprojecten en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Wat als het water toch komt?

Helaas kun je wateroverlast nooit honderd procent voorkomen. Het is daarom goed om je voor te bereiden. Bekijk op overstroomik.nl of je in een overstromingsgebied woont. En lees op die website ook wat je moet doen bij een noodgeval.

Naar www.overstroomik.nl
Wat doe jij bij een grote overstroming? Kijk op Overstroomik.nl