De regels van het waterschap

Het waterschap zorgt voor schoon en voldoende water. Om het water en de dijken te beschermen heeft het waterschap regels opgesteld, waar iedereen zich aan moet houden. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd in verschillende documenten. Ze staan in de Keur, de Legger en in algemene regels. Op deze pagina leggen we uit wat waar staat.

Keur

De keur is het wetboek van het waterschap. Hier staan regels die bijvoorbeeld bedoeld zijn om dijken te beschermen. Maar ook om rivieren, beken en sloten goed te houden. In de keur staat bijvoorbeeld dat je zonder vergunning niet mag bouwen op een dijk. Bekijk de Keur van ons waterschap.

Legger

De Legger is een set met kaarten. Op deze kaarten staat waar de regels van het waterschap gelden. Op deze kaarten staat waar onze dijken, sloten en beken liggen.  Dus in de keur staat bijvoorbeeld dat je niet zonder vergunning mag bouwen op een dijk. In de Legger staat waar onze dijken dan liggen, hoe hoog en  breed ze zijn wie het onderhoud moet doen. Er zijn twee sets met kaarten, een voor het watersysteem en een voor de waterkeringen. Soms is niet alleen de beek of dijk zelf beschermd, maar ook een strook grond er langs. Deze zones zijn ook aangegeven in de legger. Bekijk de leggers op een interactieve kaart.

Waterschapsverordening

In Nederland wordt naar verwachting in 2023 de Omgevingswet ingevoerd. Als die ingaat vervalt de Keur. In plaats daarvan geldt dan de Waterschapsverordening. De zones die nu nog in de Legger staan verhuizen dan naar de Waterschapsverordening. De Legger blijft bestaan.

Verordeningen, beleidsregels en algemene regels

In principe mag je niks doen wat schadelijk kan zijn voor het water of voor dijken. In onze Keur staat welke regels er gelden en voor welke activiteiten je een vergunning moet aanvragen. In beleidsregels die bij de Keur horen leggen we uit waarom je een vergunning moet aanvragen. Ook leggen we uit wanneer je een vergunning kan krijgen. Sommige activiteiten komen vaak voor en hebben een kleine invloed op het water of de dijk. Voor deze activiteiten zijn algemene regels gemaakt. Hierin staat waar je je aan moet houden. Je hoeft dan geen vergunning aan te vragen, je maakt dan alleen een melding. 

Bekijk alle regels

Je kan al onze regels online bekijken. Je kan zoeken op titel en op datum.

Bekijk alle regels van ons waterschap
close-up handen: opa en kleinkind planten samen een plantje

Vragen?

We begrijpen dat het best ingewikkeld kan zijn. Kom je er niet uit of heb je een vraag over de Keur, de Legger of de Waterschapsverordening? Neem dan contact met ons op. 

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail