De regels van het waterschap

Het waterschap zorgt voor schoon en voldoende water. Om het water en de dijken te beschermen heeft het waterschap regels opgesteld, waar iedereen zich aan moet houden. Op deze pagina leggen we uit wat de Waterschapsverordening en de Legger zijn. 

Waterschapsverordening

In Nederland is in 2024 de Omgevingswet ingevoerd en daarom geldt nu de Waterschapsverordening. Deze vervangt De Keur

 

In de Waterschapsverordening staan regels voor waterkeringen, watergangen en grondwater binnen het beheergebied van een waterschap. Zo staan er bijvoorbeeld regels in over water onttrekken, water lozen en andere activiteiten. Deze regels gelden voor iedereen. Soms is niet alleen de beek of dijk zelf beschermd, maar ook een strook grond er langs. Ook deze zones staan aangegeven in de Waterschapsverordening.

 

Per 1 januari 2024 vervallen ook sommige rijksregels over lozingen. Deze regels van het rijk zijn nu in de Waterschapsverordening opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen op een oppervlaktewater van een waterschap of zuiveringtechnisch werk van een waterschap. Bekijk de Waterschapsverordening.

Legger

De Legger is een set met kaarten. Op deze kaarten staat wáár de regels van het waterschap gelden. Op deze kaarten staat waar onze dijken, sloten en beken liggen. Dus in Waterschapsverordening staat bijvoorbeeld dat je niet zonder vergunning mag bouwen op een dijk. In de Legger staat waar onze dijken dan liggen, hoe hoog en breed ze zijn en ook wie het onderhoud moet doen. Er zijn twee sets met kaarten, één voor het watersysteem en één voor de waterkeringen. Bekijk de Leggers op een interactieve kaart.

Verordening, algemene regels en beleidsregels

In principe mag je niks doen wat schadelijk kan zijn voor het water of voor dijken. Welke regels kun je waar vinden?

  • In onze Waterschapsverordening staat welke regels er gelden en voor welke activiteiten je een vergunning moet aanvragen. 
  • Sommige activiteiten komen vaak voor en hebben een kleine invloed op het water of de dijk. Voor deze activiteiten zijn algemene regels gemaakt. Ook de algemene regels staan in de Waterschapsverordening. Hierin staat waar je je aan moet houden. Je hoeft dan geen omgevingsvergunning aan te vragen, je maakt dan alleen een melding.
  • In onze beleidsregels leggen we uit waarom je een vergunning moet aanvragen. Ook leggen we uit wanneer je een vergunning kan krijgen. De beleidsregels zijn niet opgenomen in de Waterschapsverordening en worden apart gepubliceerd.

In de Waterschapsverordening zijn per 1 januari 2024 alle regels uit de Keur, de algemene regels en de vervallen rijksregels over bijv. lozingen op oppervlaktewater opgenomen. 

Bekijk alle regels

Je kan al onze regels online bekijken. Je kan zoeken op titel en op datum.

Bekijk alle regels van ons waterschap
close-up handen: opa en kleinkind planten samen een plantje

Vragen?

We begrijpen dat het best ingewikkeld kan zijn. Kom je er niet uit of heb je een vraag over de Waterschapsverordening, de Legger of de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op. 

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail