Duurzaam werken

Het veranderende klimaat zorgt voor nieuwe uitdagingen. We hebben te maken met wateroverlast en langere perioden van droogte. Wij zetten ons iedere dag in voor het prachtige gebied tussen de Rijn en de IJssel. Voor jou, voor de natuur, voor de planten en de dieren. We werken hard om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Maar er is meer nodig. Samen moeten we klimaatverandering tegengaan. We moeten duurzaam werken.

Schone energie

Olie en gas zijn fossiele energiebronnen. Deze stoten CO2 uit. Dat versnelt de klimaatverandering. Daarom moeten we schone energie gebruiken. Bijvoorbeeld van de zon of van de wind. Ook met energiebesparing kunnen we de klimaatverandering tegengaan. We besparen ook energie. In 2025 wekken we al onze energie zelf en schoon op. En in 2050 zijn we honderd procent circulair. Bekijk het project windenergie Duiven of project IJsselwind Zutphen.

Een windmolen is een voorbeeld van het opwekken van schone energie.

Zoveel mogelijk hergebruiken

We hergebruiken zoveel mogelijk materialen. We proberen stoffen uit jouw afvalwater te halen die we weer kunnen gebruiken voor iets anders. Dat doen wij bijv. met Kaumera Nereda® Gum. Dit is een nieuwe biobased grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Nederland heeft de wereldprimeur: de eerste productielocatie ligt in Zutphen, een tweede installatie ligt in Epe. Door Kaumera uit het gezuiverde slib te halen, hoeft 20- 35% minder slib afgevoerd en vernietigd te worden. Dit heeft een gunstig effect op het energieverbruik en de CO2 uitstoot. Kijk voor meer info over Kaumera Nereda® Gum op de website www.kaumera.nl