Een windmolen is een voorbeeld van het opwekken van schone energie.