Wateroverlast

Door de klimaatverandering komen heftige regenbuien of lange perioden met regen vaker voor. In dorpen en steden, maar in ook het buitengebied is er vaker wateroverlast. We kunnen wateroverlast niet helemaal voorkomen. Maar we kunnen de kans op wateroverlast wel verkleinen.

Vooral in de lagere en bebouwde gebieden kan het regenwater niet altijd goed weglopen. Wij nemen maatregelen om risico’s op wateroverlast te verminderen. Zo denken we bijvoorbeeld na waar woningen veilig kunnen worden gebouwd. We kijken waar we veilig water kunnen opslaan in natte perioden. Maar we zorgen er ook voor dat het water goed kan wegstromen door onze sloten en beken. Dat doen we door beken en sloten op tijd te maaien.