Maaien met respect voor natuur

Waterschap Rijn en IJssel beheert en onderhoudt 3.500 km aan beken en sloten en 140 km dijken. Langs al dit water leven veel soorten planten en dieren. We beschermen deze soorten zo veel mogelijk. Als het niet écht hoeft, maaien we niet, minder, of later.

Om dijken, sloten en beken in goede staat te houden, voeren wij het hele jaar door onderhoud uit. Maaien is de meest bekend activiteit. Op deze pagina lees je hoe en waarom wij maaien. 

Waarom maaien?

Wij maaien om te voorkomen dat beken, sloten en rivieren dicht groeien. En door maaien blijven onze dijken stevig. Het klinkt gek, maar door het maaien blijft er ruimte voor allerlei (bijzondere) waterdieren en planten.  

Maaien op dijken

Dijken zijn zo stevig dankzij de grasmat. Om de goede mix tussen grassen en kruiden te houden maaien we regelmatig. Wanneer we dijken maaien hangt af van welke planten er op de dijk groeien. Soms maaien we dijken al in mei, soms later. Als we niet of te laat maaien is dit schadelijk voor de soorten die we juist graag willen hebben. Als gras te lang wordt verstikt het bijvoorbeeld sommige kruiden. Soms is het nodig om juist bloeiende soorten te maaien. 

Sloten en beken maaien

Wij maaien sloten en beken om te voorkomen dat beken, sloten en rivieren dicht groeien. Door te maaien blijft er ruimte voor allerlei (bijzondere) waterdieren en planten. Als het regent vangen we water in onze beken op. Als er echt teveel water is, stroomt het via beken en sloten weg. In droge periodes sturen we het water naar die plek waar het het hardst nodig is. Dat kan alleen als er niet teveel planten in de beken groeien.

Onze collega's op de trekker moeten kunnen zien waar de sloot begint en ophoudt. Daarom maaien we ook de onderhoudspaden langs het water. 

Maaien met respect voor natuur

Elke sloot is anders.  Per beek, sloot of rivier is afgesproken hoe, hoe vaak en wanneer er gemaaid wordt. Als het niet écht hoeft, maaien we niet, minder, of later. Vaak maaien onze collega's zelf en soms huren we aannemers in. Wie er ook maait, we houden altijd rekening met de natuur. 

 

We beschermen planten en dieren zo veel mogelijk. Landelijk hebben we afspraken gemaakt over werkzaamheden die vaak voorkomen. We hebben afgesproken wanneer we bepaalde dingen niet doen. En we hebben ook afgesproken welke extra maatregelen we nemen om planten en dieren te beschermen. Wij hebben deze afspraken verder uitgewerkt voor onze beken en sloten. 

Maaien en het broedseizoen

We beginnen met maaien in mei. Dit is in de periode waarin veel vogels broeden. Natuurlijk zouden wij liever later starten. Maar dan zijn onze beken en sloten op veel plekken al helemaal dicht gegroeid. We moeten dus wel eerder beginnen. Onze collega's zijn getraind en worden begeleid om zo natuurvriendelijk mogelijk te maaien. 

Niet alles tegelijk

We maaien niet alle beken en dijken tegelijk. Dat kunnen en willen we niet. We kunnen dat niet, omdat maaien tijdrovend is. We willen dat niet, omdat het voor de natuur beter is om niet alles tegelijk te maaien. Stukken die vroeg in het seizoen worden gemaaid bloeien in de zomer. Andere stukken bloeien eerst en worden pas gemaaid nadat de plant zaad heeft gemaakt. De totale bloeiperiode is zo langer. Er is ruimte voor meer verschillende soorten. En er is altijd een stuk waar dieren kunnen leven, rusten en vluchten.

Ook een sloot of beek maaien we niet helemaal. We maaien de bodem en oevers op een ander moment. Ook maaien we vaak beide oevers om en om. Of we maaien blokken van een oever. We laten dus steeds een deel van de planten staan. Ziet een sloot er half gemaaid uit? Dan is dat waarschijnlijk voor de natuur!

Wanneer maaien wij?

Het maaiseizoen loopt van 1 mei t/m 31 december. Wil je weten wanneer en hoe wij bij jou komen maaien? Kijk dan in de maaikalender. 

Bekijk de maaikalender
Een trekker met maaier rijdt langs het water.

Puzzel

Maaien is een flinke puzzel. We willen op tijd beginnen met maaien maar niet te vroeg. We maaien liever niet wanneer de meeste vogels broeden (half maart- half juli). Maar dat is ook de periode waarin alle planten gaan groeien. We dat mensen kunnen genieten van bloeiende planten, maar we willen ook stevige dijken. Stellen we het maaien helemaal uit, dan staat er hoog gras met brandnetels op het onderhoudspad. Dat is  niet fijn voor mensen die er graag wandelen. We maaien niet extra voor wandelaars. Soms hebben we afspraken gemaakt met gemeenten of mensen in de buurt. Zij maaien de onderhoudspaden in overleg met ons.

Contact

Heb je een vraag over ons maaibeleid? Bel of mail ons dan. Valt je iets op? Laat het ons weten via de link hieronder.

Ik wil iets melden
Maaien van een dijk door een tractor