Werken aan schoon water

We zorgen voor schoon water in sloten, rivieren, beken, plassen en vijvers, nu en over 50 jaar. Dat is best lastig. Het is belangrijk dat er geen vervuiling in het water komt. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Komt er toch vervuiling in het water, dan proberen wij dit eruit te halen.

Afvalwater

Al het water dat je doorspoelt via de wc of gootsteen, komt terecht in het riool. Wij maken dit afvalwater schoon op onze waterzuiveringen. Daarna stroomt het de rivieren en beken in. Of het water helemaal schoon wordt, hangt niet alleen af van de waterzuivering. We kunnen niet alle stoffen uit het water halen. Zoals bijvoorbeeld resten van medicijnen of microplastics. Wij zorgen niet voor schoon drinkwater. Dat doen de drinkwaterbedrijven. Ook jij kan je steentje bijdragen. Ben je bewust van wat je door het riool spoelt. Kijk ook eens op de website Weet van Water op de pagina Hier begint de zee.

Waterzuivering Olburgen

Schoon water voor natuur

We houden in de gaten of de planten en dieren in ons water goed kunnen leven. Daaraan kunnen we zien hoe schoon het water is. En of we de natuur een beetje moeten helpen. Soms maken we bijvoorbeeld oevers minder steil. Of we zorgen dat er meer of minder stroming in het water komt. Ook geven we vissen de ruimte, door bijvoorbeeld de aanleg van vistrappen. Heel veel projecten die wij doen dragen ook bij aan de natuur. Kijk eens bij onze projecten. In ons waterbeheerprogramma staat wat wij de komende jaren doen om het water schoner te maken.

opa met kleinkinderen in rubber bootje in een zwemplas

lekker zwemmen en varen in schoon water.

Genieten van schoon water

Veel mensen genieten van het water.  Langs veel water kan je wandelen of fietsen. En veel mensen zwemmen, kanoën, varen, vissen en suppen. Het waterschap controleert de waterkwaliteit van de officiële zwemlocaties. Ook houden we goed in de gaten waar blauwalg voor komt. 

Beschermen

We beschermen ons water tegen vervuiling. Daarom zijn er regels die ervoor zorgen dat het water schoon blijft. Bijvoorbeeld voor bedrijven die hun afvalwater kwijt moeten of boeren die hun land willen bemesten. Voor sommige activiteiten heb je een vergunning nodig. In de vergunning staat precies wat je mag doen. Wij controleren of mensen zich aan de regels en aan hun vergunning houden. Wil je meer weten over vergunningen? Kijk dan bij direct regelen.

Wat kun je zelf doen?

In je eigen huis of tuin kun je een steentje bijdragen om ons water schoon te houden. Bekijk de website van Weet van Water voor tips.

 

Ga naar Weet van Water