Waterbeheerprogramma

Lees wat wij de komende zes jaar van plan zijn in ons waterbeheerprogramma.

Wat is een waterbeheerprogramma?

In het waterbeheerprogramma staat wat wij in de periode van 2022 tot 2027 van plan zijn. Er staat in welke doelen wij hebben en wat wij doen om die doelen te bereiken. Ook staat er in hoeveel dat ongeveer kost. Elke 6 jaar maken wij een nieuw waterbeheerprogramma.

Het Waterbeheerprogramma in het kort

Samenwerken

De wereld om ons heen verandert steeds vaker en steeds sneller. We hebben vaker te maken met droogte en wateroverlast.  We hebben ook te maken met natuur- en milieuproblemen zoals stikstof. Maar er komen ook nieuwe (digitale) mogelijkheden. We willen zo goed mogelijk met al deze veranderingen omgaan. Problemen oplossen en gebruik maken van kansen. Daarom is het belangrijk dat we nog meer en nog beter samenwerken.  Met gemeenten en provincies, inwoners en bedrijven.

 

Wat doen we de komende jaren?

  • We beheren en onderhouden het grondwater en het water in beken, sloten en riviertjes. We zorgen hier voor schoon water en we zuiveren rioolwater. We controleren ook of iedereen zich aan de regels houdt. Daarnaast willen we het gebied zo inrichten dat het beter tegen de klimaatverandering kan. 
  • We kijken naar hoe we de omgeving gebruiken en hoe we deze het beste kunnen inrichten. We willen dat het gebied beter kan tegen te nat maar ook tegen te droog weer. We willen ook dat inwoners, bedrijven en andere overheden beter kunnen omgaan met de gevolgen van extreem weer. We helpen ze hierbij.
  • We zorgen voor veilige dijken, nu en in de toekomst. We proberen de dijken zo te onderhouden dat er ruimte is voor meer verschillende soorten planten en dieren.  
  • In 2025 wekken we alle energie die we gebruiken zelf op.  We gebruiken en verspillen zo min mogelijk grondstoffen. En we stoten veel minder broeikasgassen uit. Hiervoor veranderen we sommige werkwijzen en gebruiken we steeds meer nieuwe technieken.
  • We zorgen voor schoon water in beken en sloten. Voor mensen en voor dieren en planten. We maken rioolwater steeds schoner. Sommige plekken maken we geschikt voor bijzondere planten en dieren. De andere wateren mogen in ieder geval niet viezer worden. We moedigen ook anderen aan om te helpen het water schoner te maken. 

 

Bekijk het hele waterbeheerprogramma

Lees alles wat wij tussen 2022 en 2027 van plan zijn in ons Waterbeheerprogramma (WBP). 

Naar het Waterbeheerprogramma