Sterke dijken voor nu en later

Onze dijken worden steeds belangrijker. Wij krijgen steeds vaker te maken krijgen met hogere waterstanden in rivieren. Dat komt doordat het klimaat verandert. We moeten meer doen voor de veiligheid van inwoners en bedrijven achter de dijken. Achter de dijken wonen, werken en recreëren nu meer mensen dan ooit. De veiligheidsnormen voor onze dijken worden strenger. Wij versterken daarom de helft van onze dijken langs de grote rivieren. Deze versterkingen zijn onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit programma bestaat dit jaar 10 jaar.

 

Voorkomen van overstromingen

In 1995 moesten mensen langs de rivieren evacueren. Toen verlieten meer dan 250.000 mensen in het rivierengebied huis en haard. Dat was nodig omdat de waterstanden in de Rijn, Maas en Waal extreem hoog waren. Het was de grootste evacuatie in de Nederlandse na de oorlog. In de zomer van 2021 was het ook hoog water. In Nederland en onze buurlanden was er veel wateroverlast. Gelukkig viel het bij ons toen mee. Maar de beelden uit Duitsland, België en Limburg staan nog helder op ons netvlies.

 

Ook wij zijn kwetsbaar voor extreme wateroverlast. Met grote risico’s voor mensen, bedrijven, natuur, wegen en bebouwing. Er is dus echt werk aan te winkel om onze dijken te versterken. Voor de veiligheid van nu en later.

 

Het werk aan de dijken is nooit af

Onze dijken zijn essentieel voor onze veiligheid. Zonder dijken staat een groot gedeelte van ons land onder water staan. Wij controleren, beoordelen en onderhouden onze  dijken, sluizen en gemalen. Als het nodig is 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Voor 2050 versterken wij 70 kilometer van de 138 kilometer dijken in ons gebied.

Samenwerken aan innovatieve dijkversterking

Wij werken we samen met omwonenden, bedrijven en overheden in ons gebied. Dijken geven karakter aan ons landschap en versterken biodiversiteit. En er is ruimte voor natuur, cultuur én recreatie. Een dijkversterking biedt kansen. Bijvoorbeeld om de leefomgeving in de regio te verbeteren. We zoeken actief naar samenwerking met collega overheden, bewoners en bedrijven. Samen komen we tot het beste resultaat.

Onze dijkversterkingsprojecten

We versterken verschillende dijken. We werken nu aan de projecten: 

 

Kaart met daarop de dijkversterkingsprojecten in werkgebied Waterschap Rijn en IJssel waar we nu aan werken

Samen tegen hoogwater

De 21 waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit is de grootste dijkversterking in Nederland sinds de Deltawerken. Voor 2050 versterken we 1.500 kilometer dijken in Nederland. Ze voldoen daarna aan nieuwe, strengere normen. Ze kunnen dan tegen het klimaat van de toekomst. 

Stel je vraag over dijkversterking

Heb je een vraag over dijkversterking, een specifiek project of over het Hoogwaterbeschermingsprogramma in het algemeen? Bel of mail met John Ebbelaar.

Stuur e-mail
Portretfoto John Ebbelaar

Samenwerken aan sterke dijken voor nu en later