Commissie Rekenkamer

Wij hebben sinds 2007 een commissie Rekenkamer. De commissie Rekenkamer ondersteunt het algemeen bestuur. Deze commissie onderzoekt het beleid van het waterschap. De leden van de commissie zijn onafhankelijk. Ze bepalen zelf welke onderwerpen ze onderzoeken, en hoe ze dat doen. Ze houden het bestuur van het waterschap scherp.

Wat doet de commissie Rekenkamer?

De commissie Rekenkamer onderzoekt:

 • Of het waterschap met het beleid de gewenste doelen bereikt,
 • Of het waterschap het belastinggeld goed besteedt en
 • Of het waterschap zich aan regels en besluiten houdt.

Hoe werkt de commissie Rekenkamer?

De commissie Rekenkamer is onafhankelijk. Ze bepaalt zelf welke onderwerpen de commissie onderzoekt. Het algemeen bestuur kan voorstellen. Vaak onderzoekt de commissie een onderwerp niet zelf. Ze huurt dan een bijvoorbeeld een bedrijf in om het onderzoek te doen.

De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. Wil je meer weten over een onderwerp? Dan mag je natuurlijk altijd mailen.

Wie zitten er in de commissie Rekenkamer?

In de commissie Rekenkamer zitten:

 • mr. Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum (externe voorzitter), 
 • Jan Bekke (externe secretaris).

Afhankelijk van het onderwerp komen hier leden van het algemeen bestuur bij. Op dit moment zijn dat:

 • Huibert Brouwer (lid Algemeen bestuur),
 • André Adolfs (lid Algemeen bestuur). 

Onderwerpen die de commissie onderzoekt

 • Stedelijk water (2023- nu)

We moeten goed om kunnen gaan met heftige regenbuien, maar ook met erge droogte. Dat moet ook binnen de bebouwde kom. Hoosbuien in een dorp of stad zorgen vaak voor wateroverlast. Het rioolstelsel kan al dat water niet verwerken in korte tijd. Daarom is het belangrijk dat regenwater niet in het riool komt. Het regenwater moet de grond in zakken. Dit alles samen noemen we stedelijk waterbeheer. De commissie Rekenkamer onderzoekt:

 1. of ons beleid voor stedelijk waterbeheer goed werkt,
 2. wat wij hebben gedaan met adviezen uit vorige onderzoeken en
 3. wat er beter kan. 

Lees de onderzoeksopdracht van de commissie.

 

 • Digitale veiligheid / Cybersecurity (2022-2023)

We werken steeds meer met computerprogramma's en netwerken. Digitale gegevens worden steeds belangrijker en interessanter voor criminelen. Wij beschermen onze netwerken en gegevens goed tegen lekken en aanvallen. Dat noemen we digitale veiligheid. De commissie rekenkamer onderzoekt:

 1. of gegevens bij ons waterschap in goede handen zijn, 
 2. welke besluiten wij namen en
 3. hoe onze mensen met gegevens en computersystemen omgaan.

Vanwege de digitale veiligheid zijn de resultaten van dit onderzoek niet openbaar.

 

 • Maaibeleid (2020-2021)

Het onderzoek

Wij maaien en onderhouden veel beken en sloten. Wij maaien om te voorkomen dat beken, sloten en rivieren dicht groeien. En door maaien blijven onze dijken stevig. In 2019 hebben wij ons maaibeleid aangepast. De commissie rekenkamer onderzocht het nieuwe maaibeleid.  Zij onderzochten:

 1. of wij ons aan ons eigen beleid houden,
 2. of we onze doelen halen
 3. wat het effect is op planten en dieren en
 4. of we met maaien droogte kunnen voorkomen. 

De uitkomst van het onderzoek

Wij houden ons goed aan ons beleid. We maaien nog te kort volgens het nieuwe beleid om iets te kunnen zeggen over de effecten. In de zomer was het vaak droog. Het nieuwe maaibeleid kon problemen met droogte niet voorkomen. Volgens de commissie moeten we nog beter communiceren over het maaibeleid. En er is behoefte aan een plan om de biodiversiteit te verbeteren. Lees hier alle uitkomsten van het onderzoek.

Jaarverslag van de commissie Rekenkamer

De commissie Rekenkamer heeft een eigen budget. De commissie maakt elk jaar een overzicht van wat zij hebben onderzocht en hoeveel dat heeft gekost. Je vindt dit in hun jaarverslag. Lees het laatste jaarverslag.

Stel je vraag

Heb je een vraag over aan de commissie Rekenkamer? Wil je meer weten over een van de onderzoeken? Of wil je een onderzoeksrapport opvragen? Mail dan met mr. Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum. 

Stuur e-mail