Elke druppel de grond in

Het klimaat verandert. We krijgen steeds extremer weer. Sinds 2018 houden we samen met grondeigenaren zoveel mogelijk water vast. Dat doen we heel lokaal. We leren veel van elkaar en van anderen; over het watersysteem, de bodem en over grondgebruik. We zetten droogte op de kaart en we voeren maatregelen uit om water langer vast te houden.

Meer water vasthouden

Het bestaande netwerk van beken en sloten is vooral aangelegd om overtollig water snel zo snel mogelijk af te voeren. We hebben de laatste jaren steeds vaker te maken met droogte. We hebben het water dan juist hard nodig. We moeten het overtollige water dus zo lang mogelijk bewaren. Dat noemen we vasthouden. Dat kunnen wij niet alleen. We doen dit samen met grondeigenaren. In een persoonlijk gesprek bepreken we het probleem. We onderzoeken de lokale situatie en we bekijken de mogelijkheden. Ben jij grondeigenaar? En wil je ook zoveel mogelijk water in de bodem vasthouden? We helpen je graag!

 

Stel je vraag of maak een afspraak

Heb je een vraag? Of wil je een afspraak met ons maken? Laat het weten aan Daniël  Nieuwenhuis. Daniël of een collega komt graag bij je langs. 

Bellen06 53 56 96 05 06 53 56 96 05 Stuur e-mail

Hoe werkt het?

 

Stap 1: Maak een afspraak

Wil je water langer vasthouden op jouw grond? Maak een afspraak met een van onze collega's. Onze collega's weten veel over water in jouw buurt en over het grondgebruik. We komen graag bij jou op bezoek voor een gesprek.

stap 1. Maak een afspraak met onze collega

Stap 2: Inzicht in jouw situatie

Elke situatie is uniek. Samen kijken we  naar jouw situatie.  We bekijken onder andere hoe en waar de grond ligt, de opbouw en structuur van de bodem. Natuurlijk kijken we ook naar het grondwater en beken en sloten in de buurt. Wij laten bodem- en waterkundig onderzoek doen.

Stap 2. De situatie in kaart brengen en kijken naar de oplossingen

Stap 3: Leren van vroeger

Water en bodem bepaalden vroeger waar mensen woonden en wat zij met het land deden. Bodem en water werden steeds minder bepalend. Nu passen de plek en de diepte van sloten en beken vaak niet  meer bij het landschap, de bodem en bij het grondwater. We kijken naar hoe het vroeger was. We leren zo bijvoorbeeld wat de beste plek is om water vast te houden. Door aan te sluiten bij de natuurlijke situatie halen het beste resultaat.

Zoveel mogelijk aansluiten bij natuurlijke waterloop

Stap 4: Samen kiezen

We voegen alle informatie die we hebben samen. We bespreken met jou welke oplossingen mogelijk zijn op welke plek. We maken samen afspraken over de uitvoering en het  beheer van maatregelen.

Samen maatregelen kiezen

Stap 5: Voldoende vocht in de bodem

Water op de juiste manier vasthouden levert  al snel de gewenste resultaten op. Zo zorgen we voor voldoende en schoon water in het landschap; voor drinkwater, natuur en landbouw.

Elke druppel gaat de grond in

Voorbeelden van maatregelen

Bekijk hieronder voorbeelden van maatregelen die we genomen hebben binnen 'Elke druppel de grond in'. Er zijn verschillende type maatregelen zoals het afsluiten van duikers, gestuurde drainage, aanleggen van droogtestuwen, vloeiweiden aanleggen en sloten ondieper maken of dempen. 

Vloeiweiden

Water uit de beek pompen op het land.

droogtestuw in een sloot.

Een (tijdelijke) stuw aanleggen om water tegen te houden.

Ondieper maken of dempen van een sloot.