Bouwen bij een dijk of kade

Je wil iets (ver)bouwen op of bij een dijk of kade. Of je wil iets weghalen. Het is belangrijk dat de dijk bij de werkzaamheden niet beschadigt. En de dijk moet goed bereikbaar blijven voor onderhoud en bij nood. Daarom moet je een vergunning aanvragen.

Maak een afspraak

De regels voor bouwen op dijken en kaden zijn streng. Het is belangrijk dat je de dijk niet beschadigt. Maak voor je een vergunning aanvraagt een afspraak met ons. We bespreken dan samen de mogelijkheden. We vertellen je dan ook hoe en onder welke voorwaarden je een vergunning kan aanvragen. 

Vraag een vergunning aan

Heb je met ons overlegd over je plannen? Vraag een vergunning aan via www.omgevingsloket.nl. Houd je DigiD bij de hand.