M.e.r. Aanmeldingsprocedure

Soms heb je voor het oppompen (onttrekken) van grondwater een vergunning nodig. In de procedure voor het aanvragen van de vergunning bekijken wij welke effecten de onttrekking kan hebben op de omgeving. En we bekijken wat we kunnen doen om negatieve effecten te voorkomen. Dit doen wij in de m.e.r. aanmeldingsprocedure. 

M.e.r. aanmeldingsprocedure

m.e.r. Aanmeldnotitie

Stel een aanmeldnotitie op. Stuur hem op naar info@wrij.nl

Besluit waterschap

Je ontvangt een besluit van het waterschap over je notitie. 

Vergunning aanvragen

Is geen m.e.r. nodig? vraag je vergunning aan! Is wel een m.e.r. nodig dan moet je deze eerst laten opstellen voor je je vergunning kan aanvragen.

M.e.r.

M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. In dit rapport staat welke gevolgen je plannen hebben voor de omgeving en het milieu. Er staan ook andere oplossingen in met hun gevolgen voor de omgeving en het milieu. Er staat ook in welke maatregelen je kan nemen om negatieve gevolgen te voorkomen. De meeste mensen huren een gespecialiseerd onafhankelijk bedrijf voor in om een m.e.r. te maken. Een m.e.r. is niet altijd nodig. 

 

M.e.r. aanmeldingsnotitie opstellen

Niet voor alle onttrekkingen is een officiële m.e.r. nodig. Daarom maak je eerst een aanmeldnotitie. Hierin staat of er negatieve gevolgen kunnen zijn voor de omgeving of het milieu. De notitie moet aan bepaalde Europese eisen voldoen. Op de website van kenniscentrum InfoMill staat precies hoe je een m.e.r. aanmeldnotitie (of beoordelingsnotitie) maakt en wat er in moet staan. Op basis van de aanmeldingsnottie bepaalt de organisatie waar je een vergunning aanvraagt of een me.r. nodig is.

Besluit op m.e.r aanmeldingsnotitie

Wij beoordelen de m.e.r. aanmeldingsnotitie en nemen hierover een formeel besluit. Wij beoordelen of je voor de onttrekking een milieueffectrapportage moet opstellen. Vaak zijn de mogelijk effecten op de omgeving al voldoende in beeld gebracht in de notitie. Dan is een m.e.r. niet nodig. We hebben dan voldoende informatie om te beoordelen of je mag onttrekken of niet.  Je kunt je vergunning pas aanvragen als wij een besluit over de notitie hebben genomen.

 

Planning

Na ontvangst van de notitie besluiten wij binnen 6 weken of een m.e.r. nodig is of niet. De standaard procedure voor het aanvragen van de vergunning duurt dan nog eens 8 weken. Van begin tot eind duurt de hele procedure dus 14 weken. Zorg dat alle aanvragen compleet zijn, dan voorkom je vertraging.