Dijkversterking Pannerdense Waard - Westervoort


Het dijkversterkingstraject Pannerdense Waard – Westervoort loopt vanaf de Pannerdense Waard ter hoogte van B&B De Raayhof tot aan de brug in de A12 over de IJssel over een lengte van ca. 11,4 kilometer. De komende jaren versterkt het waterschap deze dijk als onderdeel van de dijkversterking Spijk – Westervoort. Binnen dit project worden de veiligheidsopgave en de ruimtelijke opgave gecombineerd, zodat we met een in de omgeving passende dijk de Liemers ook in de toekomst blijven beschermen tegen hoog water.

We stimuleren actieve bewonersparticipatie, zodat bewoners en andere betrokkenen samen met ons de versterkte dijk langs het Pannerdensch Kanaal en de IJssel vormgeven. Het project loopt van 2022 tot en met ongeveer 2029.

Foto

Contact

Post ontvangen?
Meld je aan!

Vragen?
Mail omgevingsmanager
Chris Welling:
c.welling@wrij.nl

Chris Welling

Meer weten over dijkversterkingen
in Nederland? Bestel het boek
'Dijken voor beginners'

Algemene informatie

Je vindt hier alle actuele informatie over het project.

Nieuws uit dit project