Zutphen

Gepubliceerd op 25 juli 2019

Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die we verbruiken door ons zelf wordt opgewekt. Om die reden willen we bij onze rioolwaterzuivering in Zutphen een windmolen realiseren. Daarnaast wil de lokale energiecoöperatie IJsselwind in hetzelfde gebied twee windmolens plaatsen. De gemeenteraad van Zutphen neemt in september een besluit over deze plannen.

In de periode 22 maart tot 3 mei hebben de plannen voor de windturbines en alle bijbehorende stukken ter inzage gelegen bij de gemeente Zutphen. U kunt de ontwerpbesluiten (vergunningaanvraag) online inzien. De ingediende zienswijzen worden nu beoordeeld. Op basis daarvan stelt het college van B&W een reactienota op.

De gemeenteraad neemt vervolgens op 23 september een definitief besluit over het plan en de benodigde bestemmingsplanwijziging. Bij een positief besluit gaan we over tot de voorbereidingen van selectie, aankoop en bouw van de windturbines. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 23 september vinden nog twee openbare bijeenkomsten plaats:

  • Inspraakforum 2 september: Bij deze bespreking is er gelegenheid om in te spreken. Om voldoende ruimte te bieden aan de insprekers is daarom deze extra avond ingelast, voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling de week erna.
  • Inhoudelijk Forum 9 september: In dit reguliere forum vindt het onderlinge gesprek plaats tussen de fracties.

Lees de nieuwsbrief van 25 juli 2019 (pdf, 389 kB)

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties? Neem dan contact op met Peter Brokke, p.brokke@wrij.nl of 0314-369574.