Zutphen

Gepubliceerd op 19 maart 2021

Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die we verbruiken door ons zelf wordt opgewekt. Om die reden willen we bij onze rioolwaterzuivering in Zutphen een windmolen realiseren. Daarnaast wil de lokale energiecoöperatie IJsselwind in hetzelfde gebied twee windmolens plaatsen.

De Raad van State heeft op 12 mei 2021 geen goedkeuring gegeven voor de bouw van de drie windturbines langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde-West. Op dit moment bestuderen we de uitsprak en beraden we ons op eventuele vervolgstappen.

Lees de nieuwsbrief van mei 2021.

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties? Neem dan contact op met Peter Brokke (omgevingsmanager), p.brokke@wrij.nl, 0314-369574 of Sjoukje Rikkerink (omgevingsmanager) s.rikkerink@wrij.nl, 0314-369331.