Zutphen

Gepubliceerd op 24 februari 2022

Waterschap Rijn en IJssel en burgerinitiatief IJsselwind willen drie windturbines realiseren langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde West. Eén turbine is van Waterschap Rijn en IJssel en twee van IJsselwind. We gaan uit van een rotordiameter tussen 120 en 138 meter en een maximale hoogte van 187,5 meter. We nemen met deze windturbines onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om klimaatverandering. De provincie Gelderland is het bevoegd gezag en daarmee aanspreekpunt voor de vergunningsaanvraag en de ruimtelijke procedure.

Van 23 juni tot en met 4 augustus kon je het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende ontwerp-vergunningen inzien.

De ontwerp-wijzigingen watervergunning en de ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming liggen vanaf 11 augustus ter inzage. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van augustus.

Documenten

Nieuwsbericht Windpark IJsselwind Zutphen - augustus 2022

Nieuwsbrief Windpark IJsselwind Zutphen - juni 2022

Nieuwsbrief Windpark IJsselwind Zutphen - mei 2022

Nieuwsbrief Windpark IJsselwind - maart 2022

Nieuwsbrief Windpark IJsselwind - februari 2022

Nieuwsbrief Windpark IJsselwind Zutphen - december 2021

Nieuwsbrief windturbines Zutphen 06-09-2021

Nieuwsbrief windturbines Zutphen 25-7-19
Nieuwsbrief windturbines Zutphen, 30-08-19
Nieuwsbrief windturbines Zutphen 30-09-19
Nieuwsbrief windturbines Zutphen 20-11-20 (pdf, 175 kB)

Nieuwsbrief windturbines Zutphen 12-05-2021

Presentaties

Forum Special gemeente Zutphen 4 juli 2019 (pdf, 3.2 MB)
Presentatie gemeente 19 december 2018
Presentatie windenergie Zutphen, waterschap en IJsselwind, 19 december 2018 (pdf, 6.6 MB)

Onderzoeken

Verspreidingsberekeningen W+B emissies GMB met effect windturbine, juli 2019 (pdf, 1.9 MB)

Verslagen Omgevingsadviesraad

Verslag omgevingsadviesraad, 3 april 2019
Verslag omgevingsadviesraad, 9 mei 2019
Verslag omgevingsadviesraad, 13 juni 2019 (pdf, 90 kB)
Verslag omgevingsadviesraad, 22 augustus 2019 (pdf, 144 kB)
Verslag OAR, 8 oktober 2019
Verslag OAR Zutphen, 20 november 2019 (pdf, 124 kB)
Verslag OAR, 16 januari 2020 (pdf, 63 kB)
Verslag OAR, 13 mei 2020|
Verslag OAR, 8 juli 2020
Verslag OAR Zutphen 8 oktober 2020 (pdf, 176 kB)
Verslag OAR Zutphen 10 december 2020 (pdf, 149 kB)

Besluiten Algemeen Bestuur Waterschap Rijn en IJssel

Besluit AB, oprichten van een energie holding BV en twee windenergie BV's, 12 maart 2019 (pdf, 522 kB)
Besluit AB, uitvoeringsstrategie energieneutraliteit, ontwikkeling windenergielocaties, 4 juli 2017 (pdf, 268 kB)
Besluit AB, uitvoeringsstrategie energieneutraliteit, 14 maart 2017

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties? Neem dan contact op met Hans Nillesen die voor de omgeving het eerste aanspreekpunt is. Hans is te bereiken via email h.nillesen@wrij.nl of Sjoukje Rikkerink (omgevingsmanager) s.rikkerink@wrij.nl, 06-13442537.