Zutphen

Gepubliceerd op 19 maart 2021

Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die we verbruiken door ons zelf wordt opgewekt. Om die reden willen we bij onze rioolwaterzuivering in Zutphen een windmolen realiseren. Daarnaast wil de lokale energiecoöperatie IJsselwind in hetzelfde gebied twee windmolens plaatsen.

De gemeenteraad van Zutphen heeft op 23 september 2019 definitief ingestemd met de bouw van drie windturbines ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde-West. Het college van B en W heeft daarom een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de turbines. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de ambities van Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind (initiatief van 4 lokale energiecoöperaties) om verantwoordelijkheid te nemen in het tegengaan van klimaatverandering door zelf duurzame energie op te wekken.

Op dit moment wachten we op een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zodra de Raad van State besluit dat de windturbines er mogen komen, wordt verder gegaan met de aanbesteding. Vervolgens selecteren het waterschap en IJsselwind in het voorjaar van 2021 een turbineleverancier en kopen zij de windturbines in. De levertijd van de windturbines duurt ongeveer een jaar en ook de netbeheerder heeft ruim een jaar nodig om de stroomaansluiting aan te leggen.

Er is een beperkte periode dat gebouwd mag worden aan de windturbines. Om verstoring van jonge dassen te voorkomen kan in de winter en het voorjaar niet gebouwd worden. Ook nabij de waterkering kan in de winter niet gebouwd worden. Naar verwachting kunnen de turbines in het najaar van 2023 gaan draaien.

Lees de nieuwsbrief van november 2020 (pdf, 175 kB)

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties? Neem dan contact op met Peter Brokke (omgevingsmanager), p.brokke@wrij.nl, 0314-369574 of Sjoukje Rikkerink (omgevingsmanager) s.rikkerink@wrij.nl, 0314-369331.