Zutphen

Gepubliceerd op 5 april 2019

Ontwerpbestemmingsplan Zutphen ter inzage

Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die we verbruiken door ons zelf wordt opgewekt. Om die reden willen we bij onze rioolwaterzuivering in Zutphen een windmolen realiseren. Daarnaast wil de lokale energiecoöperatie IJsselwind in hetzelfde gebied twee windmolens plaatsen. De gemeenteraad van Zutphen neemt in september een besluit over deze plannen.

Het ontwerpbestemmingsplan en de benodigde vergunningen en ontheffingen hebben van 22 maart tot 3 mei 2019 ter inzage gelegen. U kunt de ontwerpbesluiten (vergunningaanvraag) online inzien.

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties? Neem dan contact op met Peter Brokke, p.brokke@wrij.nl of 0314-369574.