Zutphen

Gepubliceerd op 12 oktober 2020

Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die we verbruiken door ons zelf wordt opgewekt. Om die reden willen we bij onze rioolwaterzuivering in Zutphen een windmolen realiseren. Daarnaast wil de lokale energiecoöperatie IJsselwind in hetzelfde gebied twee windmolens plaatsen.

De gemeenteraad van Zutphen heeft op 23 september 2019 definitief ingestemd met de bouw van drie windturbines ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde-West. Het college van B en W heeft daarom een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de turbines. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de ambities van Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind (initiatief van 4 lokale energiecoöperaties) om verantwoordelijkheid te nemen in het tegengaan van klimaatverandering door zelf duurzame energie op te wekken.

De formele aanbestedingsprocedure is opgestart. Afhankelijk van de voortgang van de beroepsprocedure bij de Raad van State, hopen we in het begin van 2021 het werk te kunnen gunnen. De productie van de windturbines zal nog circa een jaar duren, waarna we naar verwachting in 2022 de windturbines kunnen gaan bouwen.

Lees de nieuwsbrief van 30 september 2019 (pdf, 165 kB)

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties? Neem dan contact op met Peter Brokke (omgevingsmanager), p.brokke@wrij.nl, 0314-369574 of Sjoukje Rikkerink (omgevingsmanager) s.rikkerink@wrij.nl, 0314-369331.