07 maart 2024

Hoe staat het met het (grond)water?

Het grondwater in ons werkgebied is nu iets hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar. De grondwaterstanden dalen wel. Dit komt doordat er vanaf maart minder regen dan normaal is gevallen. En het wordt weer warmer. Het groeiseizoen is begonnen, bomen en struiken lopen weer uit. Er verdampt dus meer water. We bewaren de voorraad grondwater zo goed mogelijk.

In maart waarschijnlijk wat minder regen dan normaal

Februari was nog kletsnat, maar maart lijkt een drogere maand dan normaal te worden. De komende 2 weken verwachten we minder regen dan normaal (ongeveer 15 mm).  De verdamping stijgt waarschijnlijk doordat het warmer wordt en er meer planten uitlopen. Hierdoor gaan grondwaterstanden en de waterstanden in de beken en rivieren verder dalen. Maar we verwachten dat de situatie normaal blijft voor de tijd van het jaar. Het is normaal dat de grondwaterstand in het groeiseizoen wat daalt.

We bewaren de voorraad grondwater zo goed mogelijk

Hoe het verder gaat de komende tijd met het grondwater hangt af van de hoeveelheid regen en van de temperatuur. We bewaren de voorraad grondwater die we nu hebben zo goed mogelijk. Dat doen we onder andere door daar waar dat weer kan de stuwen weer hoger te zetten. Het blijft maatwerk. We kijken goed naar wat er lokaal  kan en nodig is.

Situatie komende maanden nog niet te voorspellen

Normaal wordt het verder in het voorjaar en de zomer warmer. Gewassen en planten groeien harder. Daardoor neemt het waterverbruik uit de grondwatervoorraad verder toe. We blijven deze daarom zo goed mogelijk aanvullen door het water in beken en rivieren vast te houden. We zien ook meestal dat eind maart/ begin april de eerste beekjes niet meer stromen. Dat is normaal voor deze beken. Hoe het komende maanden gaat lopen is helaas niet te voorspellen. Dit blijft afhankelijk van het weer! 

Beken beter bestand maken tegen extremen

Op de langere termijn passen we beken, rivieren, en soms hele gebieden aan. Deze kunnen dan beter tegen droogte maar ook beter tegen extreem veel water. Steeds meer partijen doen dat samen met ons, van boeren tot landgoedeigenaren en van inwoners tot overheden.

Bekijk de situatie op dit moment

Bekijk op kaarten en grafieken precies water de waterstanden en grondwaterstanden zijn. Of bekijk hoeveel het heeft geregend.

Naar de kaarten en grafieken
Voldoende vocht; grondwaterstanden normaal; Waterstanden watergangen normaal; Waterstanden rivieren normaal;  afvoeren normaal