Bevers

Het gaat goed met de bever in Nederland. Ook in ons gebied komen we steeds meer (sporen van) bevers tegen. De beschermde diersoort is de kroon op natuur en ecologie in Nederland. Maar holen, dammen en gangen kunnen ook zorgen voor schade en risico’s. 

Laat bevers en hun holen met rust

Zie je een bever of een beverhol? Laat het dier en zijn hol met rust. De bever is een beschermde diersoort. Je mag hem, en zijn gangen, dammen en holen niet verstoren. Je mag een hol dus niet uitgraven of dichtmaken. Dit heeft ook geen zin, want bevers zijn erg slim. Ze maken gewoon een nieuw hol.   

Wil je melden dat er ergens een bever zit? Ga dan naar www.waarneming.nl.

Een dam van allemaal takken in een sloot. De dam is gemaakt door een bever.

Een dam van een bever.

Wees voorzichtig

Bevers graven grote gangen en holen. De ingang van een hol zit altijd onder water. Ze graven wel 20 meter of verder het land in. Rijd niet met een trekker of ander zwaar materieel in de buurt van het hol. Je kan plotseling in een hol wegzakken. Ook kan je in een hol stappen als je over het perceel loopt. Let vooral goed op langs de waterkant.

Een gat in de oever van een sloot zonder water. Dit is de ingang van een hol van een bever.

De ingang van een hol van een bever in een sloot zonder water.

Wat doet het waterschap?

Ook wij mogen bevers niet zomaar verstoren. Wij kunnen en mogen niks doen aan een hol in jouw grond. Wij mogen alleen wat doen als bevers belangrijke dijken en kaden beschadigen. Of als ze ons werk zo verstoren dat de kans op overstromingen groter wordt.

Onze collega's werken veel buiten. Zij zien heel veel beverholen en andere sporen. Zien zij een hol in jouw grond? Dan vertellen ze dat aan je. Zo kunnen we ongelukken hopelijk voorkomen. 

Vragen

Heb je een vraag over bevers of over hun holen? Wilt je weten wat er wel en niet mag? Heb je schade en wil je weten of je schadevergoeding kan krijgen? Neem dan contact op met de Provincie Gelderland via telefoonnummer 026 359 99 99 of via hun website www.gelderland.nl.