Bufferstroken

Sinds dit jaar is het verplicht om bufferstroken langs water aan te houden. Bufferstroken zijn stroken land waarop je geen mest of bestrijdingsmiddelen gebruikt. Zo komen er minder voedingsstoffen en  schadelijke stoffen in het water. Het water wordt dan schoner.

Bufferstroken langs alle wateren

Bufferstroken gelden niet alleen langs wateren die het waterschap beheert. Ze gelden ook langs heel veel andere kleine slootjes. De breedte van de bufferstrook is niet overal hetzelfde. De breedte hangt af van het type water of sloot.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de bufferstroken voor de boeren in Nederland op (digitale) kaarten gezet. Daarvoor gebruikten zij gegevens van het waterschap en van andere overheden. Van ons zijn de gegevens gebruikt uit onze Legger. Voor de kleinere slootjes en greppels gebruikten zij niet onze gegevens. Wij houden hier geen gegevens van bij.

Denk mee!

Wij hebben jouw hulp nodig! Wij willen ook een betere biodiversiteit in ons gebied. Onder andere op onze onderhoudspaden. Daarom onderzoeken we hoe we onze onderhoudspaden anders kunnen inrichten. Zodat het positief uitpakt voor de biodiversiteit, onderhoud, het (her)gebruiken van maaisel en de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven.       

Wij zoeken tien tot twintig boeren in ons gebied die met ons mee willen denken. Over wat de nieuwe regels voor boeren in praktijk betekenen. En hoe we gebruik kunnen maken van kansen. Zodat we er samen beter van worden. Denk aan de inrichting van onderhoudspaden, onderhoud en beheer en het (her)gebruiken van maaisel. We hopen dat er voor 2024 een plan van aanpak klaar is.  

Kijk ook op de website van RVO

We begrijpen dat je vragen hebt over de nieuwe regels.. Wij hebben ook nog veel vragen aan het Rijk. Bijvoorbeeld over onze rol in de controle van de regels.

Heb jij ook vragen? Wil je de kaart met bufferstroken zien? Of kloppen de bufferstroken op jouw grond niet? Op de site van RVO vind je alle informatie over bufferstroken.

Stel je vraag of meld je aan

Heb je een vraag over de nieuwe regels? Of wil je met ons meedenken? Bel of mail dan met Laurens Gerner of Gerben Houwers.

Bellen0314- 369369 0314- 369369 Stuur e-mail