Eco-regeling (GLB)

Sinds 1 januari 2023 geldt het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met dit beleid wil de overheid de landbouw duurzamer maken. Ze wil boeren die zich hiervoor inzetten sterker belonen.

Eco-regeling

Binnen het GLB krijgen boeren een toeslag per hectare grond die zij beheren. Daarvoor moeten zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. De Eco-regeling is nieuw in het beleid. Als een boer Eco-activiteiten uitvoert krijgt hij daarvoor punten. Elke activiteit heeft een bepaalde waarde. Alle punten samen kunnen zorgen voor een extra vergoeding per hectare. Een boer kan ook een (extra) vergoeding krijgen vanuit het Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Heb je vragen over de Eco-regeling? Kijk dan op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Sloten van het waterschap opgeven?

Boeren in ons gebied mogen onze sloten en onderhoudspaden niet opgeven voor de Eco-regeling. Dat geldt ook voor andere landschapselementen. Bijvoorbeeld voor bosjes en poelen van het waterschap. Wij leggen dit hieronder uit. 

 

Om een stuk grond, sloot, onderhoudspad of landschapselement op te kunnen geven gelden de voorwaardenhieronder:

  • De grond en/of het water moet van de boer zijn of hij moet dit pachten. Of er moet een beheerovereenkomst zijn voor de grond.
  • De boer moet de grond en/of het water beheren.

Wij beheren en onderhouden onze wateren en landschapselementen meestal zelf. Daarom mag je onze sloten, greppels, bosjes of poelen niet opgeven voor de Eco-regeling. In een paar bijzondere gevallen mag dat wel. Hierover maakten wij individuele afspraken met de beheerder.

Overnemen kleine watergangen 

Een paar jaar geleden zijn de kleinste watergangen die niet van ons waren van de Legger gehaald. Veel kleine slootjes zijn nog wel van ons. Boeren met grond die grenst aan deze slootjes kunnen deze slootjes van ons overnemen. Na overname is de sloot van jou. Je kan de sloot dan wel opgeven voor de Eco-regeling. Op de kaart zie je welke sloten je kan overnemen. Heb je interesse? Laat het ons weten. We kijken dan wat er mogelijk is.  

Denk mee!

Wij hebben jouw hulp nodig! Wij willen ook een betere biodiversiteit in ons gebied. Onder andere op onze onderhoudspaden. Daarom onderzoeken we hoe we onze onderhoudspaden anders kunnen inrichten. Zodat het positief uitpakt voor de biodiversiteit, onderhoud, het (her)gebruiken van maaisel en de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven.       

Wij zoeken tien tot twintig boeren in ons gebied die met ons mee willen denken. Over wat de nieuwe regels voor boeren in praktijk betekenen. En hoe we gebruik kunnen maken van kansen. Zodat we er samen beter van worden. Denk aan de inrichting van onderhoudspaden, onderhoud en beheer en het (her)gebruiken van maaisel. We hopen dat er voor 2024 een plan van aanpak klaar is.  

Stel je vraag of meld je aan

Heb je een vraag aan ons? Wil je een sloot overnemen? Of wil je met ons meedenken? Bel of mail dan met Laurens Gerner of Gerben Houwers. Zij helpen je graag.

Bellen0314- 369369 0314- 369369 Stuur e-mail