Bezwaar maken of in beroep gaan

Ben je het niet eens bent met een besluit van het bestuur van het waterschap? Dan kan je bezwaar maken tegen dat besluit. Je moet een bezwaar binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt opsturen. Je kunt ook in beroep gaan. Op deze pagina lees je hoe je dat kan doen.

Bezwaar maken

Ben ik belanghebbende

Controleer of je belanghebbende bent. Lees verder op deze pagina voor meer informatie.

Stel je bezwaarschrift op

Lees verder op deze pagina waar je bezwaarschrift aan moet voldoen. 

Stuur je bezwaar op

Je kan digitaal bezwaar maken. Je mag je bezwaar ook opsturen per post. Bekijk onderaan deze pagina waar je bezwaar aan moet voldoen.

Ben ik belanghebbende?

Je kan alleen bezwaar maken tegen een beslissing van het waterschap als je belanghebbende bent. Je bent belanghebbende als jouw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Dus als je zelf om het besluit hebt gevraagd. Bijvoorbeeld als je een vergunning hebt aangevraagd. Je kan ook belanghebbende zijn als je gevolgen ervaart van een besluit dat door iemand anders is gevraagd. Bijvoorbeeld een vergunning voor je buren of een verandering in het beleid van het waterschap. 

Tegen welke beslissingen kan je bezwaar maken?

Je kunt bezwaar maken tegen beslissingen die het bestuur van het waterschap heeft gemaakt. Deze besluiten worden gepubliceerd in het Waterschapsblad. Je vind alle besluiten op www.officielebekendmakingen.nl. Je kunt je hier ook instellen dat je een email krijgt als er een besluit wordt gepubliceerd in jouw buurt. 

Waar moet mijn bezwaar aan voldoen?

Je bezwaar kan een gewone brief zijn. In de brief zet je in ieder geval:

  • De datum
  • Je eigen naam en adres
  • Tegen welk besluit je bezwaar maakt en waarom
  • Je handtekening
  • Je bezwaar moet binnen 6 weken nadat de beslissing is bekendgemaakt bij ons binnen zijn.

Als je digitaal bezwaar maakt onderteken je met dig-ID. Maak je bezwaar namens iemand anders? Dan moet je machtiging meesturen. 

Hoe gaat het verder?

Na ontvangst van je bezwaar controleert het waterschap of het bezwaar compleet is, of het op tijd is opgestuurd en of je inderdaad belanghebbende bent. Als wij het bezwaarschrift om een van deze redenen niet in behandeling kunnen nemen laten wij dat snel weten. Na het lezen van het bezwaar kijkt het waterschap of het bezwaar gegrond of ongegrond is. Als het bezwaar gegrond is heb je dus gelijk. Als je bezwaar ongegrond is wordt het afgezen. Je krijgt dan dus geen gelijk. Soms is dit heel duidelijk. We nemen dan direct een beslissing, Je krijgt dan ook snel bericht. 

 

Adviescommissie

Soms is het ingewikkelder. Het waterschap vraagt dan advies aan een onafhankelijke commissie voor de behandeling van bezwaren. Voordat de commissie advies uitbrengt mag je je bezwaren toelichten. Dat gebeurt in een gesprek met de adviescommissie. Zo'n gesprek noemen we een hoorzitting. Ook andere belanghebbenden worden hiervoor uitgenodigd. Zij mogen ook hun mening geven over jouw bezwaar. 

Uiteindelijk adviseert de onafhankelijke commissie  het bestuur van het waterschap. Het bestuur van het waterschap beslist uiteindelijk. 

In bijzondere situaties kun je de bezwaarprocedure overslaan. Bijvoorbeeld als je al uitgebreid van gedachten hebt gewisseld met het waterschap voordat het besluit werd genomen. Dan voegt inschakelen van de commissie waarschijnlijk niets toe. Je kunt dan in je bezwaar vragen om de bezwaarschrift procedure over te slaan. Als het waterschap het hier mee eens is stuurt het waterschap je bezwaar door naar de rechtbank.

Beroep

Ben je het nog niet eens met het besluit dat het waterschap heeft genomen over jouw bezwaar? Dan kun je in beroep gaan. Je dient je beroep in bij de rechtbank. Onderaan het besluit van het waterschap staat altijd bij welke rechtbank je het beroep moet sturen. Je moet je beroep altijd binnen zes weken opsturen nadat je bezwaar is afgewezen. Op de website van de rijksoverheid staat veel informatie over in beroep gaan.

 

Voorlopige voorziening

Zolang je bezwaar in behandeling is, blijft het genomen besluit gewoon van kracht. Het besluit kan zulke grote gevolgen voor jou hebben, dat je de bezwaarprocedure niet wil afwachten. Dan kan je de rechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dit wordt ook wel een 'kort geding' genoemd. Waar je dit kan aanvragen staat altijd onder het besluit. Let op! Je moet wel griffierechten betalen voordat de rechter het verzoek in behandeling neemt. Lees meer over het aanvragen van een voorlopige voorziening op de website van de Rijksoverheid.