Bezwaar maken tegen waterschapsbelasting

Ben je het niet eens met de belastingaanslag, de WOZ-waarde of de kosten? Dan kunt je dit GBLT laten weten. Dat heet bezwaar maken. Bezwaar maken is gratis. Je moet binnen zes weken na de datum op de aanslag je bezwaar indienen bij GBLT.

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Wil je bezwaar maken tegen de belastingaanslag? Ga dan naar de website van GBLT. Daar staat veel informatie en je kunt online bezwaar maken. 

Naar de website van GBLT