Bruggen, steigers of vlonders schoonmaken en onderhouden

Je wil een brug, vlonder of steiger schoonmaken, onderhouden of repareren. Of een ander ding vlakbij het water. Bijvoorbeeld een viaduct of een gebouw. Zorg ervoor dat er geen vervuilende stoffen in het water komen. Meld de werkzaamheden bij het waterschap. Lees op deze pagina hoe dat moet.

Afvalwater apart inzamelen

Een brug, steiger of viaduct kan je niet verplaatsen. Bij het schoonmaken, onderhouden of slopen kunnen er vervuilende stoffen in het water komen. Dit willen we niet.  Je mag dit niet wegspoelen in het water. Maar ook niet in de bodem, in de straatput of in het riool. Je moet het waswater of afvalwater van je werkzaamheden apart inzamelen. Je moet het dan schoon maken voordat je het mag lozen in een beek, sloot of riviertje.  

Uitzondering voor simpele klussen

Simpele schoonmaakklussen die regelmatig voorkomen hoef je niet te melden. Denk aan dingen als ramen lappen. Je mag bij dit soort klussen het water in de bodem laten trekken. Je mag ook je sopje door de gootsteen spoelen. 

Bedrijfsmatige lozingen

Heb je een bedrijf en voer je regelmatig onderhoud uit aan dingen of gebouwen bij het water? Of sloop je bijvoorbeeld gebouwen? Dan moet je je houden aan landelijke regels. Deze regels vind je op de website van de Nederlandse overheid https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/algemene-regels-lozingsroute-schema/

Meld je werkzaamheden

Meld je werkzaamheden via https://omgevingswet.overheid.nl/home. Houd je DigiD bij de hand.

Stel je vraag

Heb je een vraag? Heb je hulp nodig bij het doen van een melding? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Bellen0314369369 0314369369 Stuur e-mail