Grondwater uit bodemsanering of proefonttrekking lozen

Je wil water dat je oppompt bij een bronbemaling lozen op een beek. sloot of vijver. Soms moet je dit melden bij ons. Soms moet je een vergunning aanvragen. Dit hangt af van hoeveel water je wil lozen. En van hoe schoon het water dat je wil lozen is. 

Loos alleen schoon water

Soms is grondwater vervuild. Of er zitten op een bepaalde plek heel andere stoffen in het grondwater dan in de rest van het gebied. Je mag alleen schoon grondwater lozen in een beek, sloot of vijver. Je bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of het grondwater schoon is. Is het grondwater dat je oppompt en loost niet schoon? Of weet je niet zeker of het schoon is? Neem dan contact met ons op.

Maak een melding als:

  • Je meer loost dan 1 m3 per uur, maar minder dan 250 m3 per uur en
  • De hoeveelheid water die je loost minder is dan 25% van de maximale hoeveelheid water van de beek. sloot of vijver waarin je loost. 

Vraag een vergunning aan als:

  • Je meer grondwater loost dan 250 m3 per uur en/ of
  • De hoeveelheid water die je loost meer is dan 25% van de maximale hoeveelheid water van de beek. sloot of vijver waarin je loost. 

Maak een melding of vraag een vergunning aan

Je maaakt een melding of vraagt een vergunning aan via https://omgevingswet.overheid.nl/home. Houd je DigiD bij de hand. 

Landelijke regels en wetten

Er zijn landelijke regels voor het lozen van water. Je vindt ze op de website van de Rijksoverheid www.wetten.nl. Loos je bedrijfsmatig? Bekijk dan de regels voor bedrijven

Stel je vraag

Heb je vragen aan ons? Of heb je hulp nodig met je melding of vergunningaanvraag. Neem dan contact met ons op. 

Bellen0314 369369 0314 369369 Stuur e-mail
Foto vrouwelijke medewerker vergunningen