Klacht over aanbesteding

Ben je het niet eens met de manier waarop een aanbesteding is verlopen. Dan kan je een klacht hierover indienen. We hebben hier samen met andere waterschappen een centraal meldpunt voor. 

Wanneer dien ik een klacht in?

Wij proberen onze aanbestedingen zo goed en zo zorgvuldig mogelijk te doen. Het kan zijn dat je het niet eens bent met de manier waarop een aanbesteding is verlopen. Je kan dan een klacht indienen.

Een klacht over een aanbesteding gaat over iets dat het waterschap doet of juist niet doet in een aanbesteding. Je kan een klacht indienen als wat wij doen in strijd is met wettelijke bepalingen of andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden. Klachten gaan over aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet vallen. De aanbestedingen kunnen Europees of nationaal zijn. Onder nationale aanbestedingen vallen ook de meervoudige onderhandse aanbestedingen en de enkelvoudige onderhandse aanbestedinging.

Klacht indienen

Je kan een klacht indienen via het klachtenformulier. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden bevestigt zo snel mogelijk de ontvangst van de klacht. Het indienen van een klacht is gratis.

Klachtenmeldpunt

Wij hebben samen met Waterschap Drents Overrijsselse Delta, Vechtstromen en Zuiderzeeland een klachtenregeling. De klachten worden behandeld door een commissie van vijf personen. De mensen in de commissie zijn niet direct betrokken zijn bij de aanbesteding waar de klacht over gaat. In de commissie zit van elk deelnemend waterschap één persoon . De complete klachtenregeling staat op mijn overheid.nl.

Stel je vraag

Heb je een klacht over een aanbesteding of een vraag hierover. Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail