Nadeelcompensatie

Wij doen ons werk en nemen besluiten. We proberen schade natuurlijk altijd te voorkomen. Maar soms is er toch schade. Zelfs als we volgens de wet werken en geen fouten maken. Je kunt dan het waterschap vragen om deze schade te vergoeden. Dat noemen we nadeelcompensatie. Wij betalen niet altijd geld bij nadeelcompensatie. Soms nemen we maatregelen of passen we dingen aan om de schade te beperken of te herstellen.

Wanneer nadeelcompensatie

Soms zijn besluiten of maatregelen goed voor de één, maar zorgen voor schade zorgen bij een ander. Een voorbeeld: Stel, je hebt een winkel. In de route naar je winkel zit een brug. De brug moet vervangen worden en hierdoor is de winkel tijdelijk niet bereikbaar. Je lijdt hierdoor verlies. Het waterschap werkt volgens de wet en doet niets fout. Maar je hebt hier wel schade van. Je kan dan nadeelcompensatie aanvragen. Er geldt wel een aantal voorwaarden. Deze lees je hieronder.

 

 

Voorwaarden

 Je kan nadeelcompensatie aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De schade komt doordat het waterschap haar wettelijke taken uitvoert.
  • Je kan aantonen dat de schade is ontstaan door het werk van het waterschap. 
  • De schade is hoger dan het eigen risico. Dit eigen risico heet ook wel het maatschappelijk risico of ondernemingsrisico.
  • Een beperkte groep inwoners of bedrijven heeft schade.  Andere inwoners in een situatie die bijna hetzelfde is hebben geen of minder schade.
  • Je hebt nog geen andere vergoeding gekregen voor de schade. Bijvoorbeeld van je verzekering.

Hoe aanvragen?

Of je nadeelcompensatie kan aanvragen hangt van veel dingen af. We helpen je graag met de aanvraag. Neem contact met ons op als je nadeelcompensatie wil aanvragen.   

 

Soms is het heel duidelijk. Vaak sturen wij je verzoek naar een onafhankelijke commissie. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen adviseert het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur beslist of je nadeelcompensatie krijgt. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen adviseert het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur beslist of je nadeelcompensatie krijgt. We laten je natuurlijk weten wat er is besloten.

Regeling

Waterschap Rijn en IJssel heeft de regels over de nadeelcompensatie vastgelegd. Bekijk de hele regeling op www.overheid.nl.