Nadeelcompensatie

Het waterschap doet zijn werk en neemt besluiten. We proberen schade natuurlijk altijd te voorkomen. Maar soms is er schade. Zelfs als het waterschap volgens de wet werkt en geen fouten maakt. Je kunt dan het waterschap vragen om deze schade te vergoeden. Dat noemen we nadeelcompensatie. Wij betalen niet altijd een geldbedrag bij nadeelcompensatie. Het kan ook zijn dat wij maatregelen nemen of dingen aanpassen om de schade te beperken of te herstellen.

Nadeelcompensatie aanvragen

Welke schade?

Werkt het waterschap volgens de wet en heb je toch schade?

Geen andere vergoeding

Is de schade hoger dan je eigen risico? je hebt geen andere vergoeding voor de schade gekregen?

Vraag nadeelcompensatie aan

Kon je stappen hiervoor met 'ja' beatwoorden? Vraag dan nadeelcompensatie aan bij het waterschap.

Het waterschap doet soms dingen of neemt besluiten die goed zijn voor de een en die voor schade zorgen bij een ander. Een voorbeeld: Stel, je hebt een winkel. In de route naar je winkel zit een brug. De brug moet vervangen worden. Hierdoor is de winkel tijdelijk niet bereikbaar. Je lijdt hierdoor verlies. Het waterschap moest de brug vervangen, werkte volgens de wet en deed niets fout.  Maar je hebt hier wel schade van. Ook kan je schade hebben doordat wij ergens het grondwaterpeil verhogen. Misschien kun je bepaalde gewassen dan niet meer verbouwen of je kelder loopt onder water. Je kunt dan nadeelcompensatie aanvragen. 

Voorwaarden

Je kunt niet zomaar nadeelcompensatie aanvragen. Zo heb je bijvoorbeeld altijd een eigen risico.  Je kan nadeelcompensatie aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De opgelopen schade is een gevolg van de wettelijke taken van het waterschap.
  • Je kan aantonen dat de schade is ontstaan door het werk van het waterschap. 
  • De schade is hoger dan het eigen risico. Dit eigen risico heet ook wel het maatschappelijk risico of ondernemingsrisico.
  • Een beperkte groep inwoners of bedrijven heeft schade.  Andere inwoners in een situatie die bijna hetzelfde is hebben geen of minder schade.
  • Je hebt nog geen andere vergoeding gekregen voor de schade. Bijvoorbeeld van je verzekering.

Hoe aanvragen?

Je hebt schade door het werk of door een besluit van het waterschap. Je kunt dan bij het waterschap nadeelcompensatie aanvragen via het online formulier. Soms is het heel duidelijk en krijg je snel bericht. Vaak sturen wij je verzoek naar een onafhankelijke commissie. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen adviseert het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur beslist of je nadeelcompensatie krijgt. We laten je natuurlijk weten wat er is besloten.

Regeling

Waterschap Rijn en IJssel heeft de regels over de nadeelcompensatie vastgelegd. Bekijk de hele regeling op www.overheid.nl.