Subsidie Gelders Waterschapsfonds

Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Waterschap Vallei en Veluwe hebben een fonds opgericht om cultuur- en natuurprojecten in de regio die aan water gerelateerd zijn, financieel mogelijk te maken.

Subsidie Gelders Waterschapsfonds aanvragen

Lees voorwaarden

Lees subsidievoorwaarden

Medefinanciering

Zorg voor medefinanciering door andere partijen

Vraag aan

Vraag subsidie aan.

Uitgangspunten

Het Gelders waterschapsfonds verleent subsidie aan water gerelateerde cultuurhistorische- en/of natuurprojecten. Deze worden ontwikkeld en uitgevoerd worden binnen het beheergebied van de drie waterschappen. Dat mag binnen of buiten de bebouwde kom.

Projecten die subsidie kunnen ontvangen zijn ‘meerlaagse’ projecten. Hierin kan natuur, cultuur en water ervaren worden. De projecten zoveel mogelijk gelijk verdeeld over de gebieden van de drie waterschappen.

De projecten moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • grote betrokkenheid van inwoners;
  • een aantoonbare relatie met de kerntaken van de Gelders Waterschappen;
  • aandacht voor duurzaam waterbeheer, watereducatie en ‘waterbewustzijn’;
  • een bijdrage leveren aan de positionering van de Gelders waterschappen als maatschappelijke partner.

Subsidie aanvragen

Dit fonds is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland. Stichtingen of verenigingen kunnen via de normale weg een aanvraag doen, hiervoor is geen speciaal formulier nodig; je kan via de normale procedure een aanvraag indienen bij het Cultuurfonds.

Er zijn vier inzendtermijnen per jaar; de uiterste indieningstermijnen, de richtlijnen en overige informatie staan op de website www.cultuurfonds.nl/gelderland.

Het bestuur bepaalt in overleg met de drie Waterschappen welke bijdragen uit het Gelders Waterschapsfonds worden gesteund. Bijdragen kunnen verschillen van 500 euro tot maximaal 10.000 euro.