Subsidie Waterschap Rijn en IJssel

Wij geven subsidie voor activiteiten die te maken hebben met de taken van het waterschap: schoon en voldoende water, gezuiverd afvalwater en veilige dijken. 

Wij geven subsidie voor activiteiten die:

  • Duidelijk te maken hebben met het beheer en het beschermen van rivieren, beken en sloten en dijken EN  
  • Helemaal of grotendeels gerealiseerd worden binnen het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Of belangrijk zijn voor dit gebied. EN
  • Passen binnen het beleid van het waterschap.

 

Wij geven bijvoorbeeld subsidie voor:

  • activiteiten die het milieubesef verbeteren voor beken en sloten en dijken;
  • activiteiten voor bewustwording over de problemen met het (water)milieu en dijken;
  • activiteiten die zorgen dat mensen beter omgaan met het milieu. Of activiteiten meehelpen met het herstel, het in stand houden en/of het beschermen van water en van belangrijke dingen in de buurt van dijken;
  • activiteiten die de maatschappelijke steun voor het waterschap groter maken;
  • activiteiten die de kennis over of de interesse voor natuurlijk beheer van water en dijken groter maken.

Voorwaarden

Wij geven alleen subsidie aan organisaties die geen winst maken. Bijvoorbeeld een stichting of een vereniging. Wij geven geen subsidie aan particulieren. De aanvrager(s) moet(en) actief zijn op het gebied van natuur en milieu. Een organisatie die zich bezig houdt met bijvoorbeeld recreatieve of culturele activiteiten, krijgt dus geen subsidie.

Subsidieregeling

Alle voorwaarden van de subsidieregeling vind je in de subsidieverordening.

Veelgestelde vragen