Grond pachten, huren of kopen

Je kan soms grond van ons pachten, huren of kopen. Bijvoorbeeld als wij projecten uitvoeren, zoals een dijkversterking of bij natuurontwikkeling. Op deze pagina staat welke grond wij aanbieden. En wat je moet doen als je een stuk grond wil kopen, pachten of huren. 

Bekendmaking verkopen, verhuren of verpachten grond.

Wij laten het weten als je grond van ons kan kopen, pachten of huren. Soms kan iedereen hiervoor inschrijven. Dat heet een openbare inschrijving. Als dat zo is laten wij dat weten via www.officielebekendmakingen.nl. Wij laten het ook weten als wij grond aan iemand verkopen, verhuren of verpachten zonder inschrijving. Dat noemen we één op één. Dit is vaak het geval als er maar een eigenaar grenst aan een stuk grond. Of als iemand deze grond al veel langer huurt of pacht. Deze mededelingen zie je op deze pagina. 

Grond die wij één op één verkopen, verpachten of verhuren:

Datum  Gaat om Soort  Zaak nummer Kadstrale gemeente Sectie en nummer Grootte (ha) Reden 
20-03-2023 Huur Cultuurgrond 94470 Duiven

F- 2275,

     2277 en

     2279

2.78.15

Belang waterschap***

20-03-2023

Huur 

Opstalrecht

Opstal 90453 Doetinchem

B- 2720 gedeeltelijk

     8076 gedeeltelijk

0.80 

Formaliseren

bestaande situatie****

09-03-2023 Verkoop Tuingrond 90524 Oud Zevenaar F- 515 gedeeltelijk 1.50 

Gegadigde heeft

aangrenzende grond*

02-03-2023 Verkoop Tuingrond 90547 Oud Zevenaar F- 515 gedeeltelijk 1.00

Gegadigde heeft

aangrenzende grond*

 

* Wij willen versnippering in het grondgebruik voorkomen. Daarom gaat onze voorkeur uit naar gegadigden die al grond hebben die grenst aan het perceel dat wij willen verkopen, verhuren of verpachten. Als er maar 1 eigenaar grenst aan het perceel is dat de enige serieus gegadigde. 

** Wij vinden continuïteit belangrijk. Wij sluiten vaak jaarlijks terugkerende pachtovereenkomsten af met pachters met dezelfde inhoud. Meestal al jaren lang. De pachter beheert de percelen goed. De pachter en wij weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarom vinden wij dat de huidige pachter dan de enige serieuze gegadigde is.

*** Huurder gaat een waterstoffabriek ontwikkelen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wij vinden dit belangrijk. De huurder kan grondstoffen en energie afnemen die wij produceren. De huurder heeft grond nodig in het gebied om subsidie te krijgen. Om dit traject niet langer te laten duren stellen wij grond voor een jaar beschikbaar aan de partij.

**** Huurder heeft al vanaf 2021 een vergunning voor het aanleggen van een hek, bestrating, reclameborden en aanmeervlonders tussen de Europabrug en jachthaven De Ank. en voor het verhuren van gemotoriseerde sloepen op de Oude IJssel. Om dit gebruik te formaliseren willen wij een huurovereenkomst en een huurafhankelijk recht van opstal vestigen t.b.v. huurder.

Wil je een stuk grond huren, pachten of kopen? 

Wil je een stuk grond van ons kopen, pachten of huren? Hou dan de bekendmakingen in de gaten. Je leest in de bekendmaking precies wat je moet doen en tot wanneer je kan reageren.

Veel gestelde vragen over pacht, huur en verkoop van grond

  • Reageer binnen 20 werkdagen van de aangegeven publicatiedatum om je belangstelling kenbaar te maken. Geef via e-mail naar vastgoed@wrij.nl je belangstelling door voor de huur, pacht of koop van het stuk grond waar we het voornemen tot verkoop, verhuur of pacht van bekend hebben gemaakt. 

Stel je vraag

Heb je een vraag over de huur, pacht of aankoop van een aangeboden stuk grond? Neem dan contact op met de collega's van ons team Vastgoed en Grondzaken.

Bellen0314 - 369 369 0314 - 369 369 Stuur e-mail
foto Team vastgoed