Grond pachten, huren of kopen

Je kan vaak grond van ons pachten, huren of kopen. Bijvoorbeeld als wij projecten uitvoeren, zoals een dijkversterking of bij natuurontwikkeling. Op deze pagina staat welke grond wij aanbieden. En wat je moet doen als je een stuk grond wil kopen, pachten of huren. 

Bekendmakingen Grondzaken

 • Grondruil in Zutphen

  Publicatiedatum: 23 november 2022 - Zaaknummer: 72476 - Dossier: Grondruil te Zutphen - Kadastraal bekend: Gemeente Zutphen sectie F nummer 11977 en Zutphen sectie K nummers 785 en 790, allen gedeeltelijk
  Gemeente Zutphen en Waterschap Rijn en IJssel hebben in 2017 een samenwerkingsovereenkomst “Waterveiligheid rivier in de stad Zutphen” getekend waarin onder andere is afgesproken om naar elkaar medewerking te verlenen aan grondtransacties, zoals grondruil, die uit praktische overwegingen nodig zijn ter uitvoering van dit project. 

  Het waterschap is van oordeel dat bij de ruiling van bovengenoemde kadastrale percelen in het kader van het project Noorderhaven te Zutphen geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, omdat het valt onder het volgende criterium: Het inbrengen van de onroerende zaak ten behoeve van een efficiëntere herschikking van gronden en/of betere bereikbaarheid en/of het realiseren van taak gebonden doelen van waterstaatkundige aard (waarbij het waterschap zelf gronden inbrengt). 

Wil je een stuk grond huren, pachten of kopen? 

Wil je een van de stukken grond hierboven van ons kopen, pachten of huren. Lees hieronder wat je moet doen:

 • Stuur binnen 21 dagen na de aangegeven publicatiedatum een e-mail naar vastgoed@wrij.nl. Zet in je mail het zaaknummer.
 • Leg in je mail uit waarom en hoe je bijdraagt aan de voorwaarden en/of doelen van de verkoop, verhuur of pacht

Het waterschap onderzoekt of je kan bijdragen aan de beschreven voorwaarden en doelen. Ook controleren wij of meer mensen belangstelling hebben. Wij informeren je binnen vier weken na sluiting van de reactietermijn over ons besluit, de toewijzing en het vervolg.

Veel gestelde vragen over pacht, huur en verkoop van grond

 • Reageer binnen 21 werkdagen van de aangegeven publicatiedatum om je belangstelling kenbaar te maken. Geef via e-mail naar vastgoed@wrij.nl je belangstelling door voor de huur, pacht of koop van het stuk grond waar we het voornemen tot verkoop, verhuur of pacht van bekend hebben gemaakt. 

 • Verpachtingen, verhuren en verkopen van voor 2022 staan niet op onze website. We onderzoeken hoe we verkoop, verhuur en pacht vanaf 2022 bekend kunnen maken. Wij maken de namen en adressen bij een gunning niet bekend. Heb je vragen? mail dan naar vastgoed@wrij.nl.

Stel je vraag

Heb je een vraag over de huur, pacht of aankoop van een aangeboden stuk grond? Neem dan contact op met de collega's van ons team Vastgoed en Grondzaken.

Stuur e-mail