Maaischema regionaal water met natuur (1b)

Deze beek of sloot is belangrijk voor de afvoer, aanvoer en het opvangen van water in de regio. Dit is een wat grotere beek. De natuur is belangrijk, maar het water moet wel goed kunnen doorstromen. We passen het onderhoud hier aan op de natuur.

De natuur is hier belangrijk, maar is geen hoofddoel. We passen het onderhoud aan op de natuur. We maaien de bodem 3 keer per jaar. We maaien dan ook elke keer een van beide oevers. We laten bij het maaien altijd 25% van de planten onder water staan. Zo kunnen dieren altijd ergens schuilen en voedsel zoeken. We proberen zo te maaien dat altijd 60 % van het natte profiel gemaaid is.  Als we de onder water maaien laten we minimaal 25 % van de waterplanten staan.

Tussen 1 mei en 14 juli

Tussen 1 mei en 14 juli maaien we de linker oever en de bodem. We laten 25% van de planten staan. De rechter oever maaien we niet.

We maaien de linker oever en de bodem

We maaien de linker oever en de bodem.

Tussen 15 juli en 31 augustus

Tussen 15 juli en 31 augustus maaien we linker oever en de bodem. 25 % van de begroeiing laten we staan. De rechter oever maaien we niet.

We maaien de linker oever en de bodem

We maaien de linker oever en de bodem.

Tussen 1 september en 15 november

Tussen 1 september en 15 november maaien we de rechter oever en de bodem. We laten 25% van de planten staan. De linker oever maaien we niet. Deze planten blijven staat tot 1 mei in het volgende jaar.

we maaien de rechter oever en de bodem

We maaien de rechter oever en de bodem.

Hoe vaak komen wij langs?

Wij maaien de oever van een beek of sloot vaak met andere machines dan de bodem van het water. Ook voor het onderhoudspad gebruiken wij weer andere machines. Soms maaien we met een boot. Als wij in een periode de bodem en de oevers maaien komen wij dus vaker dan 1 keer langs. Wij maaien het onderhoudspad van de grotere beken en sloten al voor de eerste maaironde. Dus al voor 1 mei. Soms rijden wij over het onderhoudspad bij jou in de buurt om een ander deel van de beel of sloot te bereiken. Daarom is het belangrijk dat het onderhoudspad altijd vrij toegankelijk is. Plaats geen hekken, omheining of schuurtjes op het onderhoudspad. 

 

Stel je vraag

Heb je een vraag over het maaien? Is je iets opgevallen of hebben wij per ongeluk iets beschadigd? Laat het ons weten!

Melding doen over water en onderhoud
Maaien van een dijk door een tractor