Maaischema regionaal water met basis natuur (1c)

Deze beek of sloot is belangrijk voor de afvoer, aanvoer en het opvangen van water in de regio. Dit is een wat grotere beek. We houden rekening met de natuur in en om de beek. Het is vooral belangrijk dat het water goed kan doorstromen.

Deze beek is heel belangrijk voor de afvoer, aanvoer en het opvangen van water in de regio. We houden bij het onderhoud rekening met de natuur. We passen het onderhoud een klein beetje aan voor de natuur. We voorkomen schade aan planten en dieren zoveel mogelijk. Een groot deel van het jaar is hier meer dan 60% van de planten gemaaid. We maaien de bodem 3 keer per jaar. We maaien de linker en rechter oever om de beurt. We laten bij het maaien altijd 25% van de planten onder water staan. Zo kunnen dieren altijd ergens schuilen en voedsel zoeken.

Tussen 1 mei en 14 juli

Tussen 1 mei en 14 juli maaien we de linker oever en de bodem. We laten 25% van de planten staan. De rechter oever maaien we niet.

We maaien de linker oever en de bodem

We maaien de linker oever en de bodem.

Tussen 15 juli en 31 augustus

Tussen 15 juli en 31 augustus maaien we de rechter oever en de bodem. We laten 25% van de planten staan. De linker oever maaien we niet. 

we maaien de rechter oever en de bodem

We maaien de rechter oever en de bodem.

Tussen 1 september en 15 november

Tussen 1 september en 15 november maaien we linker oever en de bodem. 25 % van de begroeiing laten we staan. De rechter oever maaien we niet. De planten op de rechter oever blijven staan tot 1 mei in het volgende jaar.

We maaien de linker oever en de bodem

We maaien de linker oever en de bodem.

Hoe vaak komen wij langs?

Wij maaien de oever van een beek of sloot vaak met andere machines dan de bodem van het water. Ook voor het onderhoudspad gebruiken wij weer andere machines. Soms maaien we met een boot. Als wij in een periode de bodem en de oevers maaien komen wij dus vaker dan 1 keer langs. Wij maaien het onderhoudspad van de grotere beken en sloten al voor de eerste maaironde. Dus al voor 1 mei. Soms rijden wij over het onderhoudspad bij jou in de buurt om een ander deel van de beel of sloot te bereiken. Daarom is het belangrijk dat het onderhoudspad altijd vrij toegankelijk is. Plaats geen hekken, omheining of schuurtjes op het onderhoudspad. 

 

Stel je vraag

Heb je een vraag over het maaien? Is je iets opgevallen of hebben wij per ongeluk iets beschadigd? Laat het ons weten!

Melding doen over water en onderhoud
Maaien van een dijk door een tractor