Nat profiel

Nat profiel

Het natte profiel van een beek of sloot is het deel dat (meestal) onder water staat.