Kleine rechte greppels van een vloeiweidesysteem

Het ruggenbouwsysteem (vloeiweide) bij de Schipbeekweg net na de aanleg