Het water in de Rijn en de IJssel daalt vanaf nu weer. Gisteren bereikte de Rijn de hoogste stand. De IJssel is nu nog op zijn hoogst. Het water gaat nu weer dalen. Op de foto zie je de ingepakte IJsselkade op woensdag 22 november.