Van Rioolwaterzuivering naar Natuurpark Kronenkamp

Natuurpark Kronenkamp is een begrip in de wijde omgeving van Neede. Nu een natuurpark met wisselende exposities, markante monumenten, vleermuizen en horeca. Vroeger een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Zuiveren afvalwater van inwoners Neede

In 1939 telde Neede ongeveer 3.000 inwoners. De bewoners van het dorp konden in die tijd al gebruik maken van elektriciteit en wateraanvoer. Maar goede riolering en waterzuivering ontbraken.  Het afvalwater van huishoudens en de industrie werd ongezuiverd geloosd in de Schipbeek. Het dorp groeide in de periode na de oorlog. Mensen en dieren ervaarden steeds meer overlast van het vieze water in de beek. In 1949 kocht de gemeente een stuk grond. Dat deed zij in opdracht van waterschap de Schipbeek. Voor 860.000 gulden bouwde het waterschap hier een RWZI. Op 11 juli 1957 werd de zuivering feestelijk geopend. Het aantal inwoners in Neede groeide. Uiteindelijk werd de waterzuivering te klein. In 1985 bouwde het waterschap een grote RWZI in Haarlo. Sinds 1993 wordt de zuivering in Neede niet meer gebruikt. Tot 2002 bleef Waterschap Rijn en IJssel de eigenaar van de RWZI en omliggende grond. De RWZI in Haarlo maakt nog steeds het afvalwater van Neede schoon.

Aanleg transportleiding voor rioolwater oude foto van vroeger in zwart wit

Aanleggen van een transportleiding voor rioolwater in die tijd.

Van RWZI naar vleermuizen-hotspot

Van 2002 tot 2017 werd het gebied rondom de voormalige RWZI vooral gebruikt voor landbouw en nutsvoorzieningen. Toen besloot de gemeente Berkelland om het bestemmingsplan drastisch te veranderen. Initiatiefnemers Vereniging voor Natuur en Milieueducatie (IVN) en de Stichting Vleermuizendorp Neede (St.VDN) wilden op de locatie van de zuivering een natuurgebied ontwikkelen. Daarmee wilden ze de natuurbeleving voor omwonenden vergroten. Het St.VDN had daarnaast ambities om er een expositie te starten over vleermuizen. Ze wilden van Neede dé vleermuizenhotspot van Nederland maken.

Natuurpark Kronenkamp vanuit de lucht

Natuurpark Kronenkamp in 2021

Natuurpark

Vandaag de dag is Natuurpark Kronenkamp een begrip in de wijde omgeving.  Het park gebruikt de voormalige functie als RWZI. De oude gebouwen van de RWZI zijn opgenomen in de natuur. Er zijn nu regelmatig exposities. Op het park vind je ook een vleermuizen winterverblijf. De gebouwen van de waterzuivering hebben zelfs de status van gemeentelijk monument gekregen. Tientallen vrijwilligers onderhouden het park met daarin moestuinen, bloemenvelden en boomgaarden. Leerlingen van praktijkschool MaxX helpen ook mee en doen hierdoor praktijkervaring op. Het natuurpark is bovendien volledig energieneutraal. Aardwarmte verwarmt de gebouwen. Zonnepanelen wekken de elektriciteit op. Het park wil bezoekers ook bewust maken van het belang van duurzaamheid door speciale activiteiten te organiseren. 

Ga zelf kijken

Je kan park Kronenkamp bezoeken. De unieke ligging, de natuur en de aanwezigheid van markante monumenten nodigen uit tot ontmoeting en leuke dingen doen. Het park is vrij toegankelijk. Je kunt er elke dag heen van zonsopgang tot zonsondergang.

 

Ga naar de website van natuurpark Kronenkamp
natuurpark kronenkamp, natuur zuiver beleven